Báo cáo công nghệ .NET phần mềm quản lý nhà sách c# có báo cáo

Đây là đồ án môn công nghệ .NET hay cho các bạn tham khảo làm đồ án cuối kỳ hoặc đồ án tốt nghiệp. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý nhà sách c# có những chức năng chính như: thông tin sách, thông tin nhà cung cấp, quản lý khách hàng mua sách, quản lý phiếu bán sách, quản lý phiếu nhập sách, báo cáo thống kê ….

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm quản lý nhà sách:

Báo cáo công nghệ .NET phần mềm quản lý nhà sách c# có báo cáo

Báo cáo công nghệ .NET phần mềm quản lý nhà sách c# có báo cáo

Báo cáo công nghệ .NET phần mềm quản lý nhà sách c# có báo cáo

Báo cáo công nghệ .NET phần mềm quản lý nhà sách c# có báo cáo

Báo cáo công nghệ .NET phần mềm quản lý nhà sách c# có báo cáo

Báo cáo công nghệ .NET phần mềm quản lý nhà sách c# có báo cáo

Báo cáo công nghệ .NET phần mềm quản lý nhà sách c# có báo cáo

Báo cáo công nghệ .NET phần mềm quản lý nhà sách c# có báo cáo

Báo cáo công nghệ .NET phần mềm quản lý nhà sách c# có báo cáo

Báo cáo công nghệ .NET phần mềm quản lý nhà sách c# có báo cáo

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Báo cáo nhập môn công nghệ phần mềm quản lý nhà sách code c#

Báo cáo đồ án nhập môn công nghệ phần mềm quản lý nhà sách vb.net có báo cáo

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo công nghệ .NET phần mềm quản lý nhà sách c# có báo cáo”