Hệ thống website quản lý khách sạn bằng (MVC5 Full SQL Server)

Khóa luận tốt nghiệp được viết bằng asp.net – mvc5 hay cho các bạn sinh viên tham khảo làm đồ án tốt nghiệp

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Hệ thống website quản lý khách sạn bằng (MVC5 Full SQL Server) siêu hay cho các bạn sinh viên tham khảo làm đồ án. Đây là khóa luận tốt nghiệp

Chức năng trên website:

 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Loại phòng
 • Đặt phòng
 • Liên hệ
 • Quy định

Chức năng quản trị:

 • Chức năng login
 • Chức năng đặt phòng online
 • Chức năng quản lý nhân viên
 • Chức năng quản lý khách hàng
 • Chức năng quản lý hóa đơn
 • Chức năng quản lý phiếu đăng ký
 • Chức năng quản lý chức vụ
 • Chức năng quản lý dịch vụ
 • Chức năng quản lý đơn giá
 • Chức năng quản lý phòng
 • Chức năng phân quyền

Hướng dẫn chạy code:

Bước 1: tải file về máy

Bước 2: tạo db bằng cách chạy file DBQuanLyKhachSan.sql

Bước 3: chọn lại cấu hình connection sql pass vào file Web.config

Thông tin cần thay đổi bên dưới:

( Data Source=ITD002\SQLSERVER2022;Initial Catalog=QL_KHACHSAN;Persist Security Info=True;User ID=sa; Password=Zxcvbn@1605 )

Bước 4: Vào visul studio mở file VICTORY_HOTEL.sln và nhấn F5 để chạy chương trình

Bước 5: Login vào trang quản trị

http://localhost:49417/Admin/Account/Login

nhập thông tin username/pass vào và trải nghiệp trang quản trị

Chúc các bạn thành công!

Các bạn có thể đăng ký fanpage để cập nhật những code mới tại đây

Link demo code:

Ảnh demo:

Hệ thống website quản lý khách sạn bằng (MVC5 Full SQL Server)

Hệ thống website quản lý khách sạn bằng (MVC5 Full SQL Server)

Ngoài ra bạn có thể vào đây tham khảo thêm tại đây

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Hệ thống website quản lý khách sạn bằng (MVC5 Full SQL Server)”