Đồ án website quản lý cửa hàng bán linh kiện máy tính ASP.NET – MVC

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đồ án website quản lý cửa hàng bán linh kiện máy tính ASP.NET – MVC. Với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Đồ án website quản lý cửa hàng bán linh kiện máy tính ASP.NET - MVC

Đồ án website quản lý cửa hàng bán linh kiện máy tính ASP.NET – MVC

Đồ án website quản lý cửa hàng bán linh kiện máy tính ASP.NET - MVC

Đồ án website quản lý cửa hàng bán linh kiện máy tính ASP.NET – MVC

Đồ án website quản lý cửa hàng bán linh kiện máy tính có nội dung sau:

 1. THÔNG TIN CHUNG.. 1
 2. Môi trường dự kiến phát triển: 1
 3. Thông tin về nhóm: 1
 4. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN.. 2
 5. Khảo sát hiện trạng. 2
 6. Yêu cầu hệ thống. 3

2.1       Danh sách các yêu cầu. 5

2.2       Danh sách các biểu mẫu và yêu cầu: 6

2.2.1   Biểu mẫu 1 và quy định 1, 2: 6

2.2.2   Biểu mẫu 2 và quy định 3: 6

2.2.3   Biểu mẫu 3 và quy định 4: 7

2.2.4   Biểu mẫu 4 và quy định 5: 8

2.2.5   Biểu mẫu 5 và quy định 6: 8

2.2.6   Biểu mẫu 6 và quy định 7: 9

2.2.7   Biểu mẫu 7 và quy định 8: 9

2.2.8   Biểu mẫu 8 và quy định 9: 10

2.2.9   Biểu mẫu 9 và quy định 10: 11

2.3       Danh sách các nghiệp vụ trong hệ thống. 11

III.       MÔ HÌNH USE-CASE.. 12

 1. Sơ đồ Use-case. 12
 2. Danh sách các Actor. 12
 3. Danh sách các use-case. 13
 4. Đặc tả usecase. 14

4.1       Đăng nhập/Đăng xuất: 14

4.2       Đăng ký thành viên: 15

4.3       Phân quyền. 16

4.4       Quản lý nhập hàng. 17

4.5       Quản lý sản phẩm.. 18

4.6       Quản lý nhà cung cấp. 20

4.7       Quản lý nhà sản xuất 23

4.8       Quản lý thông tin nhân viên. 25

4.9       Quản lý khách hàng thân thiết 27

4.10         Đặt hàng. 28

4.11         Duyệt đơn hàng. 30

4.12         Báo cáo danh mục sản phẩm.. 31

4.13         Báo cáo tồn kho. 32

4.14         Quản lý giỏ hàng. 33

 1. PHÂN TÍCH.. 35
 2. Sơ đồ lớp (mức phân tích). 35

1.1       Sơ đồ lớp. 35

1.2       Danh sách các lớp và quan hệ. 36

1.3       Mô tả chi tiết từng lớp đối tượng. 38

 1. Sơ đồ luồng dữ liệu. 43

2.1       Đăng nhập. 43

2.2       Đăng ký thành viên. 44

2.3       Phân quyền. 45

2.4       Quản lý nhập hàng. 46

2.5       Quản lý sản phẩm.. 47

2.6       Quản lý nhà cung cấp. 50

2.7       Quản lý nhà sản xuất 53

2.8       Quản lý thông tin nhân viên. 56

2.9       Quản lý khách hàng thân thiết 58

2.10         Đặt hàng. 60

2.11         Duyệt đơn hàng. 61

2.12         Báo cáo danh mục sản phẩm.. 62

2.13         Báo cáo tồn kho. 63

 1. Sơ đồ tuần tự. 64

3.1       Đăng nhập. 64

3.2       Đăng xuất 64

3.3       Đăng ký thành viên. 66

3.4       Phân quyền. 67

3.5       Quản lý nhập hàng. 68

3.6       Quản lý sản phẩm.. 69

3.7       Quản lý nhà cung cấp. 70

3.8       Quản lý nhà sản xuất 71

3.9       Quản lý thông tin nhân viên. 72

3.10         Quản lý khách hàng thân thiết 73

3.11         Đặt hàng (khách hàng vãng lai) 74

3.12         Đặt hàng (Khách hàng thành viên) 75

3.13         Duyệt đơn hàng. 76

3.14         Báo cáo danh mục sản phẩm.. 77

3.15         Báo cáo tồn kho. 78

 1. THIẾT KẾ DỮ LIỆU.. 79
 2. Sơ đồ logic. 79
 3. Mô tả chi tiết các kiểu dữ liệu trong sơ đồ logic. 80
 4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC.. 85
 5. Tổng quan về ASP.NET MVC.. 85
 6. Mô tả chi tiết thành phần. 85

VII.     THIẾT KẾ MÀN HÌNH.. 87

 1. Quản lý nhà sản xuất 87

1.1       Màn hình trang index. 87

1.2       Thêm nhà sản xuất 88

1.3       Chỉnh sửa nhà sản xuất 89

 1. Quản lý đơn đặt hàng. 90

2.1       Màn hình trang index. 90

2.2       Màn hình duyệt đơn hàng. 91

 1. Quản lý sản phẩm.. 92

3.1       Màn hình trang Index. 92

 1. Giỏ hàng. 93

4.1       Cập nhật giỏ hàng. 93

 1. Quản lý Sản phẩm: 94

5.1. Danh sách sản phẩm: 94

5.2. Thêm mới sản phẩm: 95

5.3. Cập nhật sản phẩm: 97

 1. Quản lý Nhập hàng: 98

6.1. Danh sách sản phẩm sắp hết hàng: 98

6.2. Nhập hàng cho sản phẩm: 99

6.3. Nhập hàng cho nhiều sản phẩm: 100

 1. Quản lý nhà cung cấp: 101

7.1. Danh sách nhà cung cấp: 101

7.2. Thêm nhà cung cấp: 102

7.3. Cập nhật nhà cung cấp: 103

 1. Website: 104

8.1 Trang chủ: 104

8.2 Đăng ký: 106

8.3 Đăng nhập. 107

8.4 Danh sách sản phẩm.. 108

8.5 Chi tiết sản phẩm: 109

VIII.        PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.. 110

 1. TỔNG KẾT.. 113
 2. Kết quả đạt được: 113
 3. Hướng phát triển: 114

 

 

 

 

 

 

 

 

1 review for Đồ án website quản lý cửa hàng bán linh kiện máy tính ASP.NET – MVC

 1. 5 trên 5

  :

  Đồ án website quản lý cửa hàng bán linh kiện máy tính ASP.NET – MVC

Thêm đánh giá