Tải đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự – tiền lương code ASP.NET có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự – tiền lương code ASP.NET . Đây là đồ án hay với nhiều chức năng kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự - tiền lương code ASP.NET có báo cáo

Tải đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự – tiền lương code ASP.NET có báo cáo

Tải đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự - tiền lương code ASP.NET có báo cáo

Tải đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự – tiền lương code ASP.NET có báo cáo

Tải đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự - tiền lương code ASP.NET có báo cáo

Tải đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự – tiền lương code ASP.NET có báo cáo

Tải đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự - tiền lương code ASP.NET có báo cáo

Tải đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự – tiền lương code ASP.NET có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự – tiền lương code ASP.NET nội dung sau:

Mục lục. 7

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 12

 1. Cơ sở thực tiễn của đề tài 12
 2. Mục tiêu nhiệm vụ: 14

III.       Định hướng giải quyết 14

III.1.       Yêu cầu chức năng. 14

III.2.       Yêu cầu phi chức năng. 17

 1. Giới thiệu công nghệ sẽ sử dụng: 18

IV.3.       Bootstrap Framework. 18

IV.4.       Ngôn ngữ lập trình C#. 18

IV.5.       .NET Framework. 19

IV.6.       Entity Framework. 20

IV.7.       DevExpress. 25

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 26

 1. Xác định các tác nhân (Actor) và Usecase của hệ thống. 26
 2. Biểu đồ Usecase. 26

III.       Biểu đồ Sequence. 47

 1. Biểu đồ Activity. 70

CHƯƠNG III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 87

 1. Thiết kế CSDL: 87

I.1.      Thiết kế các bảng. 87

I.2.      Quan hệ giữa các bảng. 95

 1. Thiết kế giao diện. 96

III.       Xây dựng xử lý cho hệ thống. 106

CHƯƠNG IV. TỔNG KẾT. 116

 1. Một số kết quả đạt được. 116
 2. II. Hướng phát triển. 116

CHƯƠNG V. TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 117

 

1 review for Tải đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự – tiền lương code ASP.NET có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  hay ban oi

Thêm đánh giá