Tải source code website giới thiệu sản phẩm dịch vụ php

Tải source code website giới thiệu sản phẩm dịch vụ php. Đây là code hay có thể sử dụng ngay hoặc tham khảo làm đồ án môn lập trình phpc có hướng dẫn.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code website giới thiệu sản phẩm dịch vụ php

Tải source code website giới thiệu sản phẩm dịch vụ php

Tải source code website giới thiệu sản phẩm dịch vụ php

Tải source code website giới thiệu sản phẩm dịch vụ php

Tải source code website giới thiệu sản phẩm dịch vụ php

Tải source code website giới thiệu sản phẩm dịch vụ php

Tải source code website giới thiệu sản phẩm dịch vụ php

Tải source code website giới thiệu sản phẩm dịch vụ php

Tải source code website giới thiệu sản phẩm dịch vụ php. Code có thể sử dụng ngay hoặc làm đồ án môn lập trình php

Hướng dẫn:

Cấu hình: \viktor\admin\lib\config.php

Link admin : http://127.0.0.1/viktor/admin/index.php

user: admin
pass: 123

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code website giới thiệu sản phẩm dịch vụ php”