Tải source code Website bán hàng thời trang trên iOs, HTML5, Javascript

Tải source code Website bán hàng thời trang trên iOs, HTML5, Javascript. Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình Website.

Mô tả chi tiết

Tải source code Website bán hàng thời trang trên iOs, HTML5, Javascript

Tải source code Website bán hàng thời trang trên iOs, HTML5, Javascript

Tải source code Website bán hàng thời trang trên iOs, HTML5, Javascript

Tải source code Website bán hàng thời trang trên iOs, HTML5, Javascript

source code Website bán hàng thời trang trên iOs, HTML5, Javascript có những nội dung sau:

Chương  1: Profile. 5

1.1      Người dùng & Khách hàng. 5

1.2 Môi trường. 5

1.3      Phần cứng. 5

1.4 Phần mềm.. 5

1.5 Phân tích đối thủ. 5

Chương  2: Mô hình nghiệp vụ. 6

2.1 Use-case Diagram.. 6

2.1.1 Kháh hàng mua tại cửa hàng. 6

2.1.2 Tư vấn khách hàng. 6

2.1.3 Đặt hàng. 7

2.1.4 Thanh toán. 7

2.1.5 Kiểm tra đơn hàng. 8

2.1.6 In hóa đơn. 8

2.1.7 Xuất kho. 9

2.1.8 Giao hàng. 9

2.2 Business modelling. 10

2.2.1 Khách hàng mua và thanh toán tại cửa hàng. 10

2.2.2 Đặt hàng online và nhận hàng tại nhà. 10

Chương  3: Hồ sơ thiết kế. 11

3.1 Danh sách giao diện. 11

3.2. Sơ đồ liên kết giao diện. 11

3.3. Thiết kế chi tiết 12

3.3.1 Trang chủ. 12

3.3.2 Danh sách sản phẩm… 14

3.3.3 Chi tiết sản phẩm… 16

3.3.4 Kiểm tra đơn hàng. 18

Chương  4: Đánh giá. 19

4.1 Usability Heuristic Evaluation Checklist. 19

Chương  5: Kết luận  20

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code Website bán hàng thời trang trên iOs, HTML5, Javascript”