Tải source code website bán hàng php thuần có báo cáo kèm theo

Tải source code website bán hàng php thuần có báo cáo kèm theo. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng php.

Mô tả chi tiết

Tải source code website bán hàng php thuần có báo cáo kèm theo

Tải source code website bán hàng php thuần có báo cáo kèm theo

Tải source code website bán hàng php thuần có báo cáo kèm theo

Tải source code website bán hàng php thuần có báo cáo kèm theo

Tải source code website bán hàng php thuần có báo cáo kèm theo

Tải source code website bán hàng php thuần có báo cáo kèm theo

Tải source code website bán hàng php thuần có nội dung sau:

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 5

1.1      Phát biểu bài toán. 5

1.1.1     Đặt vấn đề. 5

1.1.2     Mục tiêu. 6

1.1.3     Phạm vi 6

1.1.4     Công cụ sử dụng. 6

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 7

2.1 Mô hình Use-case. 7

2.1.1 Sơ đồ Use-case. 7

2.2 Danh sách các Actor 13

2.3 Danh sách các Use-case. 13

2.4     Đặc tả Use-case và sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) 15

2.4.1 Quản lý thông tin tài khoản. 16

2.4.2         Đăng ký tài khoản. 17

2.4.3 Quên mật khẩu. 19

2.4.4 Tra cứu sản phẩm.. 20

2.4.5 Thêm vào giỏ hàng. 22

2.4.6 Bình luận, đánh giá. 23

2.4.7 Quản lý giỏ hàng. 25

2.4.8 Đặt mua sản phẩm.. 27

2.4.9 Đăng nhập. 29

2.4.10 Đăng xuất 31

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 33

3.1 Danh sách các trang chính trong chương trình. 33

3.2 Giao diện các trang. 34

3.2.1 Trang chủ. 34

3.2.2 Trang xem thông tin chi tiết sản phẩm.. 35

3.2.3 Trang đăng nhập. 36

3.2.4 Trang giỏ hàng. 36

3.2.5 Trang thông tin tài khoản đăng nhập. 37

3.2.6 Trang địa chỉ giao hàng. 37

3.2.7 Trang báo cáo. 38

3.2.8 Trang quản lý sản phẩm.. 39

3.2.9 Trảng quản lý nhóm sản phẩm.. 39

3.2.10 Trang quản lý màu sắc. 40

3.2.11 Trang quản lý kích thước. 40

3.2.12 Trang quản lý khuyến mãi 41

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code website bán hàng php thuần có báo cáo kèm theo”