Tải source code website bán hàng php laravel giao diện cực chất

Tải source code website bán hàng php laravel giao diện cực chất. Đây là code hay cho các bạn tham khảo . Tải source code tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Tải source code website bán hàng php laravel giao diện cực chất

Tải source code website bán hàng php laravel giao diện cực chất

Tải source code website bán hàng php laravel giao diện cực chất

Tải source code website bán hàng php laravel giao diện cực chất

Tải source code website bán hàng php laravel hướng dẫn cài đặt :

Hướng dẫn cài đặt

==================SETUP — Cách 1========================
1.Chạy file setup.bat
2.Chạy file import-data.bat (chờ 1-2 phút để nó tự tạo database và import dữ liệu vào database)

==================SETUP — Cách 2========================
1.Tạo database ‘bh279_bookstore’
2.Importdatabase với file bh279_bookstore.sql trong thư mục backup-database-doc-mdj
=========ROLLBACK lại dữ liệu======
1.Chạy file rollback.bat (chờ 1-2 phút để nó import dữ liệu vào database)

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code website bán hàng php laravel giao diện cực chất”