Tải source code Vẽ Graph trên Java đầy đủ báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code Vẽ Graph trên Java đầy đủ báo cáo. Sử dụng thuật toán Dijkstra đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án java.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code Vẽ Graph trên Java đầy đủ báo cáo

Tải source code Vẽ Graph trên Java đầy đủ báo cáo

Tải source code Vẽ Graph trên Java đầy đủ báo cáo

Tải source code Vẽ Graph trên Java đầy đủ báo cáo

Source code Vẽ Graph trên Java có những nội dung sau:

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.. 9

1.1.      Giới Thiệu. 9

1.2.      Khảo sát hệ thống. 9

1.2.1.        Nguồn khảo sát: 9

1.2.2.        Cách thức khảo sát: 9

1.2.3.        Đối tượng khảo sát: 9

1.2.4.        Phạm vi khảo sát: 9

1.2.5.        Nội dung khảo sát: 10

1.2.6.        Phiếu phỏng vấn. 10

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 12

2.1. Tìm hiểu về Java Swing. 12

2.1.1. Java Swing là gì 12

2.1.2. Cấu trúc của Java Swing. 12

2.1.3. Đặc điểm của Java Swing. 12

2.1.3.1. Cảm quan pluggable. 12

2.1.3.2. Các thành phần lightweight 13

2.1.3.3. Các đặc điểm mở rộng. 14

2.1.4. Các gói và lớp của Swing. 14

2.1.4.1. javax.accessibility. 14

2.1.4.2. javax.swing. 15

2.1.4.3. javax.swing.border. 15

2.1.4.4. javax.swing.colorchooser. 15

2.1.4.5. javax.swing.event 15

2.1.4.6. javax.swing.filechooser. 15

2.1.4.7. javax.swing.plaf. 15

2.1.4.8. javax.swing.table. 16

2.1.4.9. javax.swing.text 16

2.1.4.10. javax.swing.text.html 16

2.1.4.11. javax.swing.text.html.parser. 16

2.1.4.12. javax.swing.text.rtf. 16

3.1.4.13. javax.swing.tree. 16

3.1.4.14. javax.swing.undo. 16

2.1.5. Một số ví dụ minh họa. 16

2.2 Tìm hiểu về thuật toán Dijkstra. 18

2.2.1 Khái niệm.. 18

2.2.2 Ý tưởng thuật toán. 18

2.2.2.1 Bài Toán. 18

2.2.2.2. Ý tưởng. 18

2.2.3. Mã giả. 19

2.2.4. Thuật toán. 20

2.2.5. Ví dụ. 20

2.3. Tìm hiểu về thuật toán Prim.. 24

2.3.1. Mô tả bài toán. 24

2.3.2. Ý tưởng thuật toán. 24

2.3.3. Ví dụ. 25

2.4 Tìm hiểu thuật toán duyệt theo chiều sâu DFS. 29

2.4.1. Mô tả bài toán. 29

2.4.2. Mã giả. 29

2.4.3 Ví dụ. 30

2.5. Tìm hiểu thuật toán duyệt theo chiều rộng BFS. 33

2.5.1. Mô tả bài toán. 33

2.5.2. Ý tưởng thuật toán. 33

2.5.3. Ví dụ. 33

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 36

3.1. Danh sách tác nhân. 36

3.2.      Danh sách Usecase. 36

3.3.      Sơ đồ usecase. 37

3.4.      Đặc tả usecase. 37

3.4.1.        UC001 –  Đồ thị có hướng. 37

3.4.2.        UC002 – Đồ thị vô hướng. 38

3.4.3.        UC003 – Vẽ bằng tay. 38

3.4.4.        UC004 – Mẫu có sẵn. 39

3.4.5.        UC005 – Duyệt 1 lần. 39

3.4.6.        UC006 – Duyệt từng bước. 39

3.4.7.        UC007 – Tạo nút 40

3.4.8.        UC008 – Tạo cạnh nối 40

3.4.9.        UC009 – Di chuyển nút 40

3.4.10.     UC010 – Làm mới đồ thị 41

3.4.11.     UC011 – Mở File. 41

3.4.12.     UC012 – Lưu File. 41

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 43

4.1 Giao diện Main. 43

4.2 Giao diện them nút 43

4.3 Giao diện Show đồ thị 44

4.4 Giao diện mở file. 44

4.5. Giao diện Main thực tế. 45

CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT.. 47

5.1. Kết quả đạt được. 47

5.2. Hạn chế. 47

5.3. Hướng phát triển: 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 48

 

 

1 review for Tải source code Vẽ Graph trên Java đầy đủ báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Tải source code Vẽ Graph trên Java đầy đủ báo cáo

Thêm đánh giá