Tải source code hệ thống phân công và theo dõi giảng dậy ASP.NET – MVC

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code hệ thống phân công và theo dõi giảng dậy ASP.NET – MVC. Có đầy đủ báo cáo và code rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code hệ thống phân công và theo dõi giảng dậy ASP.NET - MVC

Tải source code hệ thống phân công và theo dõi giảng dậy ASP.NET – MVC

Source code hệ thống phân công và theo dõi giảng dậy ASP.NET – MVC có những nội dung sau:

LỜI CẢM ƠN.. 4

ĐẶT VẤN ĐỀ. 5

LỜI MỞ ĐẦU.. 6

Công nghệ sử dụng. 7

DANH SÁCH CÁC BẢNG.. 9

DANH MỤC HÌNH ẢNH.. 10

DANH MỤC BIỂU ĐỒ.. 11

Chương I  KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU.. 12

1.1.        Mục đích, phạm vi 12

1.1.1.       Mục đích. 12

1.1.2. Phạm vi 12

1.2.        Mô tả hệ thống. 13

1.2.1.       Cơ cấu tổ chức. 13

1.2.2.       Nhiệm vụ. 13

1.2.3.       Mô tả quy trình nghiệp vụ. 14

1.3.        Các nghiệp vụ chính của hệ thống. 14

1.3.1.       Quản lý giảng viên. 14

1.3.2.       Quản lý lớp học. 16

1.3.3.       Quản lý môn học. 17

1.3.4.       Phân công giảng dạy. 18

1.3.5.       Theo dõi giảng dạy. 18

1.3.6.       Quản lý nghiên cứu khoa học. 19

1.4.        Mô hình hóa hệ thống. 22

1.4.1.       Mô hình tiến trình nghiệp vụ. 22

1.4.2.       Biểu đồ hoạt động. 22

1.5.        Các mẫu biểu. 25

1.5.1.       Các mẫu biểu đối với nghiệp vụ phân công giảng dạy. 25

1.5.2.       Các mẫu biểu đối với nghiệp vụ theo dõi giảng dạy. 25

Chương II  PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 29

2.1.        Sơ đồ phân rã chức năng. 29

2.2.        Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ. 31

2.3.        Đặc tả tiến trình nghiệp vụ. 35

2.3.1.       Phân công giảng dạy. 35

2.3.2.       Theo dõi giảng dạy. 37

2.3.3.       Quản lý giảng viên. 39

2.3.4.       Quản lý giảng viên. 39

2.4.        Phân tích dữ liệu nghiệp vụ. 41

2.4.1.       Mô hình dữ liệu ban đầu. 41

2.4.2.       Chuẩn hóa dữ liệu. 45

Chương III  THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 53

3.1.        Thiết kế tổng thể. 53

3.1.1.       Phân định công việc thủ công, máy tính. 53

3.1.1.       DFD hệ thống. 55

3.2.        Thiết kế kiểm soát 56

3.2.1.       Xác định nhóm người dùng. 56

3.2.2.       Phân định quyền hạn nhóm người dùng với chức năng. 56

3.2.3.       Phân định quyền hạn người dùng với dữ liệu. 57

3.3.        Thiết kế cơ sở dữ liệu. 57

3.3.1.       Xác định bảng dữ liệu phục vụ bảo mật 57

3.3.2.       Mô hình dữ liệu hệ thống. 59

3.3.3.       Đặc tả bảng dữ liệu. 60

3.4.        Thiết kế kiến trúc chương trình. 66

TỔNG KẾT. 67

4.1.        Kết quả đạt được. 67

4.2.        Hạn chế. 67

4.3.        Hướng phát triển. 67

Tài liệu tham khảo. 68

 

1 review for Tải source code hệ thống phân công và theo dõi giảng dậy ASP.NET – MVC

  1. 5 trên 5

    :

    code hệ thống phân công và theo dõi giảng dậy ASP.NET

Thêm đánh giá