Tải source code đồ án quản lý thư viện c# có database

Tải source code đồ án quản lý thư viện c# có database. Đây là đồ án hay với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code đồ án quản lý thư viện c# có database 1

Tải source code đồ án quản lý thư viện c# có database 1

Tải source code đồ án quản lý thư viện c# có database 1

Tải source code đồ án quản lý thư viện c# có database 1

Tải source code đồ án quản lý thư viện c# có những tính năng sau:

  1.  Quản lý hệ thống
  2. Quản lý nhân viên, người dùng
  3. Quản lý tài liệu ( Tài liệu, Loại tài liệu chuyên ngành,)
  4. Quản lý độc giả ( độc giả, loại độc giả)
  5. Quản lý mượn trả sách
  6. Nhà cung cấp
  7. Hóa đơn nhà cung cấp
  8. Báo cáo thống kê( độc giả, sách, tài liệu)

Và còn nhiều tính năng khắc nữa các bạn tham khảo thêm.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code đồ án quản lý thư viện c# có database”