Tải source code quản lý sinh viên thực tập asp.net full báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code quản lý sinh viên thực tập asp.net full báo cáo. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình asp.net

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code quản lý sinh viên thực tập asp.net full báo cáo

Tải source code quản lý sinh viên thực tập asp.net full báo cáo

Tải source code quản lý sinh viên thực tập asp.net full báo cáo

Tải source code quản lý sinh viên thực tập asp.net full báo cáo

Tải source code quản lý sinh viên thực tập asp.net có nội dung sau:

Lời cam kết iii
Lời cảm ơn iv
Tóm tắt v
Abstract vi
Mục lục vii
Danh mục hình vẽ xii
Danh mục bảng xv
Danh mục các từ viết tắt xviii
Danh mục thuật ngữ xx
Chương 1 Giới thiệu đề tài 1
1.1 Đặt vấn đề 1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài 2
1.3 Định hướng giải pháp 2
1.4 Bố cục đồ án 2
Chương 2 Khảo sát và phân tích yêu cầu 4
2.1 Khảo sát hiệntrạng 4
2.1.1 Sơ đồ tổ chức hệ thống 4
2.1.2 Quy trình hoạt động 6
2.1.3 Một số vấn đề của hệ thống hiện tại 7
2.1.4 Xác định người dùng và các chức năng cần thiết 8
2.2 Tổng quan chức năng 9
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan 9
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã CRUD Học phần 10
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã CRUD Giảng viên 11
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã CRUD Sinh viên 12
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã CRUD Nhóm thực tập 13
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã CRUD Tin tức 14
2.2.7 Quy trình nghiệp vụ 14
2.3 Đặc tả chức năng 22
2.3.1 Đặc tả use case Đăng nhập 22
2.3.2 Đặc tả use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản 23
2.3.3 Đặc tả use case Đăng ký nguyện vọng thực tập 25
2.3.4 Đặc tả use case Xem thông tin nguyện vọng 27
2.3.5 Đặc tả use case Xử lý nguyện vọng thực tập 28
2.3.6 Đặc tả use case Báo cáo thực tập 30
2.3.7 Đặc tả use case Hướng dẫn thực tập 31
2.3.8 Đặc tả use case Đánh giá quá trình thực tập 32
2.3.9 Đặc tả use case Thống kê 34
2.4 Yêu cầu phi chức năng 35
2.4.1 Hiệu năng 35
2.4.2 Tính dễ dùng 35
2.4.3 Bảo mật 36
Chương 3 Công nghệ sử dụng 37
3.1 Microsoft SQL Server 37
3.2 Entity Framework 38
3.3 ASP .NET MVC 39
3.4 Kendo UI 40
Chương 4 Phát triển và triển khai ứng dụng 42
4.1 Thiết kế kiến trúc 42
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm 42
4.1.2 Thiết kế tổng quan 44
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói 47
4.2 Thiết kế chi tiết 52
4.2.1 Thiết kế giao diện 52
4.2.2 Thiết kế lớp 55
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 60
4.3 Xây dựng ứng dụng 66
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng 66
4.3.2 Kết quả đạt được 66
4.3.3 Minh hoạ các chức năng chính 67
4.4 Kiểm thử 71
4.4.1 Kiểm thử chức năng Đăng nhập 71
4.4.2 Kiểm thử chức năng Đăng ký nguyện vọng thực tập 72
4.5 Triển khai 72
Chương 5 Các giải pháp và đóng góp nổi bật 74
5.1 Áp dụng mô hình 3 lớp vào công nghệ ASP .Net MVC 74
Chương 6 Kết luận và hướng phát triển 78
6.1 Kết luận 78
6.2 Hướng phát triển 79
Tài liệu tham khảo 80
Phụ lục 1

1 review for Tải source code quản lý sinh viên thực tập asp.net full báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Code hay quá

Thêm đánh giá