Tải source code quản lý kho hàng Asp.net MVC5 với đầy đủ tính năng

Tải source code quản lý kho hàng Asp.net MVC5 với đầy đủ tính năng. Đây là đồ án hay cho các bạn đang làm đồ án tham khảo. có những tính năng như sau , quản lý kho hàng, quản lý xuất nhập, quản lý nhóm hàng, quản lý nhân viên.

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý kho hàng Asp.net MVC5 với đầy đủ tính năng

Tải source code quản lý kho hàng Asp.net MVC5 với đầy đủ tính năng

Source code quản lý kho hàng Asp.net MVC5 có những tính năng sau:

  1. Quản lý nhập kho hàng
  2. Quản lý xuất kho hàng
  3. Quản lý hàng hóa
  4. Quản lý nhà cung cấp
  5. Quản lý nhà kho
  6. Quản lý nhân viên, tính lương nhân viên
  7. Quản lý nhóm hàng hóa
  8. Quản lý phiếu nhập hàng
  9. Quản lý phiếu xuất hàng
  10. Quản lý thông tin tài khoản quản trị và nhân viên

Còn nhiều tính năng khác các bạn tải về tham khảo nhé.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code quản lý kho hàng Asp.net MVC5 với đầy đủ tính năng”