Tải source code quản lý khách sạn c# mô hình 3 lớp

Tải source code quản lý khách sạn c# mô hình 3 lớp. Với nhiều tính năng hay như in ấn, báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý khách sạn c# mô hình 3 lớp

Tải source code quản lý khách sạn c# mô hình 3 lớp

Tải source code quản lý khách sạn c# mô hình 3 lớp

Tải source code quản lý khách sạn c# mô hình 3 lớp

Source code quản lý khách sạn c# có những chức năng sau:

Chức năng chính quản lý khách sạn.
1. Người dùng nhân viên:
– Cập nhật thông tin, Tạo mới nhân viên
– Thêm mới, xóa, cập nhật số lượng sử dụng dịch vụ
– Xem chi tiết sử dụng dịch vụ
– Xem chi tiết phiếu thuê phòng
– Tìm phòng trống
– Nhận phòng

2. Người dùng quản lý:
– Sử dụng tất cả chức năng của nhân viên và:
– Lập báo cáo doanh thu hàng tháng
– Lập báo cáo doanh thu gần đây
– Lập biểu đồ khách thuê

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code quản lý khách sạn c# mô hình 3 lớp”