Tải source code quản lý học sinh c# có đầy đủ báo cáo cực hay

Tải source code quản lý học sinh c# có đầy đủ báo cáo cực hay. Đây là code đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý học sinh c#

Tải source code quản lý học sinh c#

Tải source code quản lý học sinh c#

Tải source code quản lý học sinh c#

Tải source code quản lý học sinh c# có những tính năng sau:

 • Cơ cấu tổ chức của trường:
 1. Ban giám hiệu:
 • Hiệu trưởng:
  • Phụ trách chung về mọi mặt
  • Thúc đẩy, ủng hộ công việc, phương pháp giảng dạy,.. của giáo viên
 • Hiệu phó
  • Phụ trách về học tập, nề nếp của học sinh
  • Phân công giảng dạy, sắp xếp lịch học cho học sinh
  • Đưa ra các qui định về nề nếp
 1. Tổ bộ môn
  • Bộ môn Toán – Tin
  • Bộ môn Vật Lý – Hóa học – Công nghệ
  • Bộ môn Ngữ văn – Lịch sử – Giáo dục công dân
  • Bộ môn Địa lí – Ngoại ngữ
  • Bộ môn Thể dục – Bộ môn Giáo dục quốc phòng – Sinh
 • Các bộ môn bao gồm tổ trưởng, tổ phó, thành viên (cấp bậc theo thứ tự)
  • Tổ trưởng, tổ phó có nhiệm vụ duyệt đề giám sát cũng như dự giờ
 1. Các phòng chức năng
  • Phòng thực hành: Hỗ trợ, hướng dẫn học sinh trong việc tiếp thu các kiến thức tốt hơn
  • Phòng quản lý, kế toán:

Quản lý, thống kê chi tiêu của trường

 • Thư viện:

Quản lý sách, tài liệu học tập đi kèm với tài liệu giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code quản lý học sinh c# có đầy đủ báo cáo cực hay”