Tải source code quản lý dự toán c# có đầy đủ code và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code quản lý dự toán c# có đầy đủ code và báo cáo. Với nhiều tính năng hay, giao diện thân thiện rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code quản lý dự toán c# có đầy đủ code và báo cáo

Tải source code quản lý dự toán c# có đầy đủ code và báo cáo

Tải source code quản lý dự toán c# có đầy đủ code và báo cáo

Tải source code quản lý dự toán c# có đầy đủ code và báo cáo

source code quản lý dự toán c# có những chức năng sau:

Yêu cầu chức năng

 • Chức năng hệ thống
  • Đăng nhập, đăng xuất
  • Năm kế toán
  • Sao lưu dữ liệu
  • Phục hồi dữ liệu
  • Tham số hệ thống
 • Chức năng danh mục
  • Danh mục mục – tiểu mục
  • Danh mục quốc gia
  • Danh mục định mức công tác
  • Danh mục hệ thống
  • Danh mục loại đơn vị
  • Danh mục chức vụ
  • Danh mục đơn vị
  • Danh mục khách hàng
 • Chức năng Dự toán, quyết toán
  • Thông tin đoàn ra
  • Dự toán đoàn ra
  • Quyết toán đoàn ra
 • Chức năng Phiếu giao dịch
  • Phiếu thu
  • Phiếu chi
  • Giấy báo nợ ngân hàng
  • Giấy báo có ngân hàng
  • Tìm kiếm giao dịch
  • Tính tỷ giá
  • Phiếu kế toán khác
 • Chức năng báo cáo
  • 01ĐR – Bảng tổng hợp đoàn ra tạm ứng
  • 01ĐR – Bảng kê tạm ứng các đoàn ra
  • 02ĐR – Quyết toán
  • 03ĐR – Đoàn ra chưa quyết toán
  • 03ĐR – Đoàn ra chưa quyết toán (theo loại đoàn ra)
  • 04ĐR – Tổng hợp kinh phí
  • 04ĐR – Tổng hợp kinh phí theo loại đoàn ra
  • 05ĐR – Tổng hợp công nợ đoàn ra
  • 06ĐR – Theo dõi công nợ I: Thu hoàn tạm ứng
  • 06ĐR – Theo dõi công nợ II: Chi quyế toán
  • Sổ chi tiết tài khoản
  • Bảng kê chứng từ ghi sổ
  • Chứng từ ghi sổ

1 review for Tải source code quản lý dự toán c# có đầy đủ code và báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  code hay có báo cáo

Thêm đánh giá