Tải source code quản lý điểm học sinh trung học c# có báo cáo ( PTTKHT)

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code quản lý điểm học sinh trung học c# có báo cáo. Đây là đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án trên lớp sử dụng c#

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code quản lý điểm học sinh trung học c# có báo cáo

Tải source code quản lý điểm học sinh trung học c# có báo cáo

Tải source code quản lý điểm học sinh trung học c# có báo cáo

Tải source code quản lý điểm học sinh trung học c# có báo cáo

Tải source code quản lý điểm học sinh trung học c# có nội dung sau:

Chương 1 : Khảo sát hệ thống 4
I. Khảo sát hệ thống 4
1. Nhiệm vụ cơ bản 4
2. Cơ cấu tổ chức 4
3. Quy trình xử lý 5
4. Mẫu biểu 7
5. Mô hình hóa bài toán 14
II. Sơ đồ phân rã chức năng BFD 15
1. Xác định chức năng 15
2. Gom nhóm chức năng 19
3. Sơ đồ 19
III. Sơ đồ luồng thông tin DFD 20
1. Ký hiệu sử dụng 20
2. DFD mức khung cảnh 21
3. DFD mức đỉnh 21
4. DFD mức dưới đỉnh 23
IV. Đặc tả chức năng chi tiết 26
1. Tiếp nhận học sinh 26
2. Sửa thông tin học sinh 28
3. Phân lớp học sinh 29
4. Nhập bảng điểm môn học 31
5. Sửa thông tin điểm 33
6. Xem điểm 34
7. Thêm mới lớp học 35
8. Sửa thông tin lớp học 36
9. Xóa lớp 37
10. Thêm mới năm học 38
11. Sửa thông tin năm học 39
12. Xóa năm học 40
13. Quản lý môn học 41
14. In bảng điểm tất cả các môn của học sinh trong 1 kỳ học 42
15. In bảng điểm tất cả các môn của học sinh trong 1 năm học 43
16. In bảng điểm 1 môn của 1 lớp học ở 1 kỳ học 44
17. In bảng điểm 1 môn của 1 lớp học ở 1 năm học 45
18. In bảng điểm tổng kết của 1 lớp học ở 1 kỳ học 46
19. In bảng điểm tổng kết của 1 lớp học ở 1 năm học 47
20. In báo cáo tổng kết 48
Chương III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU 50
I. Mô hình thực thể liên kết mở rộng 50
1. Xác định kiểu thực thể, kiểu thuộc tính 50
2. Xác định kiểu liên kết 51
3. Vẽ ER mở rộng 52
II. Chuẩn hóa dữ liệu 55
1. Chuyển đổi từ ER mở rộng về ER kinh điển 55
2. Chuyển đổi từ ER kinh điển về ER hạn chế 58
3. Chuyển đổi từ ER hạn chế về mô hình quan hệ 63
III. Đặc tả bảng dữ liệu trong mô hình quan hệ 70
1. Bảng hocsinh 70
2. Bảng lop 71
3. Bảng monhoc 71
4. Bảng namhoc 72
5. Bảng diem 72
6. Bảng diemchitiet 72
Chương IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 74
IV. Thiết kế tổng thể 74
1. Phân định công việc giữa người và máy 74
2. Vẽ DFD hệ thống 76
V. Thiết kế giao diện 78
1. Thiết kế form nhập dữ liệu 78
2. Thiết kế hội thoại 86
3. Thiết kế form báo cáo 87
VI. Thiết kế kiểm soát 89
1. Tính chính xác 89
2. Tính an toàn 89
3. Bảo mật 89
4. Tính riêng tư 90
5. Phân định nhóm người dùng 90
6. Quy đinh quyền hạn cho các nhóm người dùng 91
VII. Thiết kế CSDL 92
a. Thiết kế bảng quan hệ, trường dữ liệu phục vụ bảo mật 92
b. Thiết kế mô hình dữ liệu logic của hệ thống 92
c. Đặc tả cấu trúc csdl logic 94
VIII. Thiết kế kiến trúc chương trình 100
1. Thiết kế hệ thống mức cao 100
2. Xây dựng hệ thống đơn chọn 100
Chương V: Kết luận 102

1 review for Tải source code quản lý điểm học sinh trung học c# có báo cáo ( PTTKHT)

  1. 5 trên 5

    :

    Tải source code quản lý điểm học sinh trung học c# có báo cáo ( PTTKHT)

Thêm đánh giá