Tải source code đồ án quản lý bán hàng siêu thị c#

Tải source code đồ án quản lý bán hàng siêu thị c#. Với nhiều tính năng hay giao diện trực quan rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#

Mô tả chi tiết

Tải source code đồ án quản lý bán hàng siêu thị c#

Tải source code đồ án quản lý bán hàng siêu thị c#

Tải source code đồ án quản lý bán hàng siêu thị c#

Tải source code đồ án quản lý bán hàng siêu thị c#

Tải source code đồ án quản lý bán hàng siêu thị c# có những chức năng sau:

  • Quản lý bán hàng siêu thị
  • Quản lý hóa đơn bán hàng
  • Quản lý hàng hóa xuất nhập tồn
  • Quản lý báo cáo thống kê
  • QUản lý khách hàng
  • Quản lý nhân viên
  • Quản lý người dùng
  • Trợ giúp nhân viên

Và còn nhiều tính năng khác nữa các bạn tham khảo thêm nhé.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code đồ án quản lý bán hàng siêu thị c#”