Tải source code phần mềm quản lý ngân hàng c# full báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code phần mềm quản lý ngân hàng c# full báo cáo. Đây là code đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn đang học môn lập trình c# tham khảo

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code phần mềm quản lý ngân hàng c# full báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý ngân hàng c# full báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý ngân hàng c# có nội dung sau:

HƯƠNG 1. PHÁT BIU BÀI TOÁN2 

I –  NHU CẦU THỰC TẾ VÀ HIỆN TRẠNG.2 

II – HẠN CHẾ.3 

III-  CÁC HỆ THỐNG TIN HỌC, PHẦN MỀM HIỆN CÓ.3 

CHƯƠNG 2. XÁC ĐNH  PHÂN TÍCH YÊU CU5 

I – XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG.5 

1/ Yêu cầu chức năng.5 

2/ Yêu cầu phi chức năng.5 

II – PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU.6 

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ DỮ LIỆU14 

I – SƠ ĐỒ LOGIC.14 

II – MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG SƠ ĐỒ LOGIC15 

1/ Phần chung.15 

2/ Cá Nhân.19 

3/ Doanh nghiệp.23 

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN27 

I – DANH SÁCH CÁC MÀN HÌNH.27 

II – MÔ TẢ CHI TIẾT MỖI MÀN HÌNH.27 

1/ Màn hình chính.27 

2/ Màn hình đăng nhập.28 

3/ Màn hình đăng kí tài khoản nhân viên.29 

4/ Màn hình đăng kí tài khoản khách hàng.29 

5/ Màn hình đăng kí khế ước.30 

6/ Màn hình thu lãi.30 

7/ Màn hình thu nợ.30 

8/ Phiếu thu, phiếu chi.31 

9/ Thông tin nhân viên.31 

10/ Màn hình hiển thị danh sách nhân viên, danh sách phòng ban, danh sách chức vụ,  danh sách khách hàng, danh sách khế ước31 

11/ Giúp đỡ.32 

11/ About.32 

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ XỬ LÝ33 

I – DANH SÁCH CÁC HÀM XỬ LÝ.33 

II– CÁC SƠ ĐỒ PHỐI HỢP.35 

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN44 

I – BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRONG NHÓM.44 

II– MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI.44 

III – KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.44 

IV – HƯỚNG PHÁT TRIỂN.45 

TÀI LIỆU THAM KHẢO45 

 

1 review for Tải source code phần mềm quản lý ngân hàng c# full báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Tải source code phần mềm quản lý ngân hàng c#

Thêm đánh giá