Tải source code giới thiệu sản phẩm và bán hàng trực tuyến Angular JS

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code giới thiệu sản phẩm và bán hàng trực tuyến Angular JS có báo cáo. Đây là code đồ án hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code giới thiệu sản phẩm và bán hàng trực tuyến Angular JS

Tải source code giới thiệu sản phẩm và bán hàng trực tuyến Angular JS

Tải source code giới thiệu sản phẩm và bán hàng trực tuyến Angular JS

Tải source code giới thiệu sản phẩm và bán hàng trực tuyến Angular JS

Tải source code giới thiệu sản phẩm và bán hàng trực tuyến Angular JS

 1. Nền tảng sử dụng.
  • – Hệ điều hành: Linux Ubuntu.
  • – Ngôn ngữ: Java, JavaScript, NoSQL
  • – Server: PlayFramework.
  • – IDE: Eclipse, Sublime text.
  • – Kiến trúc: client-server
 2. Hướng dẫn cài đặt.
  • – Cài đặt database: cài đặt mongodb như trang chủ của MongoDB http://mongodb.org/
  • – Di chuyển tới thư mục project và gõ lệnh ./activator runsau đó mở trình duyệt và gõ localhost:9000.

 

Mục lục báo cáo:

CÁC HÌNH ẢNH SỬ DỤNG.. 3

GIỚI THIỆU.. 4

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.. 5

 1. Frontend: AngularJS. 5
 2. Kiến trúc MVC.. 5
 3. Two-way binding. 6
 4. Dynamic templates. 7
 5. Expressions. 7
 6. Scopes. 7
 7. Dependency injection. 8
 8. Directives. 8
 9. Routing. 8
 10. Services. 8
 11. Filters. 8
 12. Backend: Play Framework.. 8
 13. Kiến trúc. 8
 14. Full stack framework. 9
 15. RESTFul 10

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 12

 1. Các chức năng của website. 12
 2. Chức năng phía frontend. 12
 3. Chức năng phía backend. 13
 4. Biểu đồ USECASE.. 15
 5. Usecase: Khách hàng. 15
 6. Use case: Hệ thống. 15

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH.. 20

 1. Giao diện cài đặt. 20
 2. Nền tảng sử dụng. 20
 3. Hướng dẫn cài đặt. 20
 4. Sản phẩm… 20

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 22

 

1 review for Tải source code giới thiệu sản phẩm và bán hàng trực tuyến Angular JS

 1. 5 trên 5

  :

  Tải source code giới thiệu sản phẩm và bán hàng trực tuyến Angular JS

Thêm đánh giá