Tải source code đề tài quản lý quán cà phê c# full báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code đề tài quản lý quán cà phê c# full báo cáo. Với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code đề tài quản lý quán cà phê c# full báo cáo

Tải source code đề tài quản lý quán cà phê c# full báo cáo

Tải source code đề tài quản lý quán cà phê c# full báo cáo

Tải source code đề tài quản lý quán cà phê c# full báo cáo

Source code đề tài quản lý quán cà phê c# có nội dung sau:

Chương1: Giới thiệu chung                                                                                                  4

 1. Mô tả phần mềm 4
 2. Lý do chọn đề tài 4
 3. Mục đích nghiên cứu 4
 4. Phương pháp nghiên cứu 4
 5. Mô tả dử liệu 4
 6. Qui trình xử lý 5

Chương2: Phân tích và thiết kế                                                                                            5

 1. Thành phần dữ liệu 5
 2. Sơ đổ ERD 5
 3. Lược đồ quan hệ 6
 4. Thành phần chức năng 6
 5. Tạo cơ sở dử liệu 6
 6. Tạo các bảng trong cơ sở dử liệu 6
 7. Tạo các câu lệnh băng function 8
 8. Kết nối cơ sở dử liêu 17
 9. Phân quyền 18
  • Quyền Admin 18
  • Tạo Role phân quyền cho nhân viên 18

Chương 3: Cài đặt                                                                                                                19

 1. Môi trường và công nghệ sử dụng 19
 2. Tổ chức các lớp trong chương trình 19
 3. Kết nối giao diện từ xa 20
 4. Cài đặt giao diện và thuật toán 25

Bảng phân công công việc                                                                                                      34

 

1 review for Tải source code đề tài quản lý quán cà phê c# full báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  code đề tài quản lý quán cà phê c#

Thêm đánh giá