Tải miễn phí source code quản lý sản phẩm viết bằng PHP + MYSQL

Tải miễn phí source code quản lý sản phẩm viết bằng PHP + MYSQL. Đây là code hay cho các bạn tham khảo. Download source code 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Hướng dẫn chạy demo:

Sau khi tải source về ,  tạo database trong phpmyadmin, cấu hình lại thông tin trong 02 file config.php (ở thư mục root và trong admincp).
Chạy source bằng đường dẫn http://localhost/baohanh (hoặc thư mục chứa source bạn đã tạo)
Đăng nhập admin: http://localhost/baohanh/admincp
Tên đăng nhập : admin

Mật khẩu 123456

 

Tải miễn phí source code quản lý sản phẩm viết bằng PHP + MYSQL

Tải miễn phí source code quản lý sản phẩm viết bằng PHP + MYSQL

Tải miễn phí source code quản lý sản phẩm viết bằng PHP + MYSQL:

1: Tra cứu thông tin bảo hành
2: Quản lý sản phẩm: thêm, sửa xóa
3: Quản lý đơn hàng: thêm, sửa , xóa, in hóa đơn
4: Báo cáo: khách hàng, doanh thu, sản phẩm được mua nhiều
Một số chức năng khác bạn tự khám phá…

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải miễn phí source code quản lý sản phẩm viết bằng PHP + MYSQL”