Tải code website bán hàng online MVC – ASP.NET có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải code website bán hàng online MVC – ASP.NET. Là website hoàn chình kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải code website bán hàng online MVC - ASP.NET có báo cáo

Tải code website bán hàng online MVC – ASP.NET có báo cáo

Tải code website bán hàng online MVC - ASP.NET có báo cáo

Tải code website bán hàng online MVC – ASP.NET có báo cáo

Tải code website bán hàng online MVC – ASP.NET có nội dung sau:

Các trang web bán hàng hiện tại mọc lên như nấm nhưng để làm được một trang web có thể đáp ứng hết thảy tất cả yêu cầu của người dùng là điều không dễ dàng. Một trang web bán hàng cơ bản cần có các chức năng sau: Đăng kí, đăng nhập, xem chi tiết sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán.

Phần 1: Đặt vấn đề 3

Phần 2: Phân tích và thiết kế 3

2.1. Khảo sát hiện trạng và đặt tả yêu cầu: 3

2.2. Mô hình nghiệp vụ: 3

2.2.1 Sơ đồ Use case: 3

2.2.2 Sơ đồ Sequence: 4

2.3 Lược đồ quan hệ: 6

2.3.1 Sơ đồ lớp: 6

2.3.2 Sơ đồ PDM: 7

2.4 Sơ đồ trạng thái: 8

Phần 3: Cài đặt và thử nghiệm 9

3.1 Sơ đồ Deployment: 9

3.2 Sơ đồ Communication: 10

3.3 Màn hình chương trình: 11

Phần 4: Tài liệu tham khảo: 19

 

1 review for Tải code website bán hàng online MVC – ASP.NET có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Tải code website bán hàng online MVC – ASP.NET có báo cáo

Thêm đánh giá