Tải code phần mềm quản lý siêu thị c# có database

Tải code phần mềm quản lý siêu thị c# có database . Code dễ hiểu rất tốt cho các bạn mới học c# tham khảo làm đồ án môn và phát triển thành đô án lớn.

Mô tả chi tiết

Tải code phần mềm quản lý siêu thị c# có database

Tải code phần mềm quản lý siêu thị c# có database

code phần mềm quản lý siêu thị c# có những tính năng sau:

  • Quản lý danh sách khách hàng của siêu thị
  • Quản lý danh mục mặt hàng siêu thị
  • Quản lý nhân viên siêu thị
  • Quản lý hóa đơn bán hàng
  • Thông kê báo cáo

…..

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải code phần mềm quản lý siêu thị c# có database”