Tải app hệ thống quản lý xe khách java android full báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải app hệ thống quản lý xe khách java android full báo cáo . Đây là đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo. chúc các bạn thành công

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải app hệ thống quản lý xe khách java android full báo cáo

Tải app hệ thống quản lý xe khách java android full báo cáo

Tải app hệ thống quản lý xe khách java android full báo cáo

Tải app hệ thống quản lý xe khách java android full báo cáo

Tải app hệ thống quản lý xe khách java android full báo cáo

Tải app hệ thống quản lý xe khách java android full báo cáo

Tải app hệ thống quản lý xe khách java android có nội dung sau:

Hình 21Cấu trúc của các tầng phần mềm trên Android 5
Hình 22 Khai báo tab <activity> trong Android Manifest.xml 10
Hình 23 Lược đồ vòng đời của một Activity 11
Hình 24 Sử dụng Intent để trao đổi thông tin giữa hai Activity 13
Hình 25 Lược đồ vòng đơi của một Service 14
Hình 26 Cấu trúc các Screen trong View 15
Hình 27 Logo MySQL 23
Hình 28 Cú pháp của một đối tượng Json 24
Hình 29 Cú pháp của một mảng Json 24
Hình 210 Logo Codeigniter 26
Hình 211 Logo Bootstrap 27
Hình 31 Mô hình hệ thống 30
Hình 32 Sơ đồ User case 31
Hình 33 Sơ đồ phân rã chức năng trên thiết bị Android 32
Hình 34 Sơ đô phân rã chức năng trên Web Server 33
Hình 35 Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh 33
Hình 36 Mô hình DFD 34
Hình 37 Mô hình DFD đối với hanh khách 35
Hình 38 Mô hình DFD đối với tài xế 36
Hình 39 Mô hình DFD đối với quản lý 37
Hình 310 Mô hình thực thể ERD 38
Hình 311 Mô hình dữ liệu 39
Hình 312 Giao diện đăng nhập của quản lý 42
Hình 313 Giao diện quản lý báo cáo sai phạm 42
Hình 314 Giao diện quản lý hành khách 43
Hình 315 Giao diện quản lý chuyến đi 43
Hình 316 Giao diện điều hướng chuyến đi 44
Hình 317 Giao diện thêm tài xế 44
Hình 318 Giao diện sửa tài xế 45
Hình 319 Giao diện quản lý lộ trình 45
Hình 320 Giao diện thêm trạm 46
Hình 321 Giao diện đăng nhập đối với xe 46
Hình 322 Giao diện hiển thị thông tin chuyến đi 47
Hình 323 Giao diện thông báo không có chuyến đi 48
Hình 324 Giao diện đăng nhập tài khoản quản lý 48
Hình 325 Giao diện lấy trạm và gửi lên Server 49
Hình 326 Giao diện hiển thị danh sách hành khách theo chuyến đi 49
Hình 327 Giao diên thông tin hành khách 50
Hình 328 Giao diện coi trên bản đồ chuyến đi 50
Hình 329 Giao diên danh sách hành khách lên xuống ở trạm 51
Hình 330 Giao diện thông tin hành khách ở trạm 51
Hình 331 Giao diện đăng ký tài khoản của hành khách 52
Hình 332 Giao diện đăng nhập của hành khách 52
Hình 333 Giao diện chuyến đi trong ngày của hành khách 53
Hình 334 Giao diện kiểm tra vị trí hiện tại của xe 54
Hình 335 Giao diện gửi ý kiến phản hồi cho nhà xe 55
Hình 336 Giao diện bản đồ chỉ đường tới trạm đón cho hành khách 55
Hình 337 Giao diện thông báo không có chuyến đi 56
Hình 338 Giao diện đặt vé 56
Hình 339 Giáo diện chọn lộ trình 57
Hình 340 Giao diện chọn ngày đi 57
Hình 341 Giao diện chọn chuyến đi 58
Hình 342 Giao diện bản đồ chọn trạm 59
Hình 343 Giao diện chọn trạm đón 59
Hình 344 Giáo diện chọn trạm xuống 60
Hình 345 Giáo diện chọn ghế 61
Hình 346 Giao diện xác nhận chọn ghế 61
Hình 347 Giao diện hiện thông tin vé đặt 62
Hình 348 Giao diện danh sách đơn hàng 63
Hình 349 Giao diện hiện thông tin đơn hàng 63
Hình 41 Mô hình mô phỏng chức năng đăng nhập và liệt kê chuyến đi có trong ngày 65
Hình 42 Mô hình mô phỏng chức năng thêm lộ trình mới 66
Hình 43 Mô hình mô phỏng chức năng thông báo đón trả khách 67
Hình 44 Mô hình mô phỏng chức năng tự báo vi phạm tốc độ 68
Hình 45 Mô hình chứ năng câp nhập vị trí xe 69
Hình 46 Mô hình mô phỏng chức năng thông báo khi xe tới 70
Hình 47 Mô hình mô phỏng chức năng chỉ đường tới trạm xe 71
Hình 48 Mô hình chứ năng quản lý của quản lý 72
Hình 49 Mô hình chứn ăng của Web Server 72

1 review for Tải app hệ thống quản lý xe khách java android full báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    app hệ thống quản lý xe khách java

Thêm đánh giá