Source code website bán máy tính php CodeIgniter Framework

Source code website bán máy tính php CodeIgniter Framework. Đây là code đồ án tốt nghiệp hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình php. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code website bán máy tính php CodeIgniter Framework

Source code website bán máy tính php CodeIgniter Framework

Source code website bán máy tính php CodeIgniter Framework

Source code website bán máy tính php CodeIgniter Framework

Source code website bán máy tính php CodeIgniter Framework

Source code website bán máy tính php CodeIgniter Framework

Source code website bán máy tính php CodeIgniter Framework

Source code website bán máy tính php CodeIgniter Framework

Source code website bán máy tính php CodeIgniter Framework cấu hình như sau:

  • import data
  • Cấu hình trang: application\config\database.php
  • Vào database xem user và pass đăng nhập admin .

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code website bán máy tính php CodeIgniter Framework”