Source code website bán hàng php full data và báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code website bán hàng php full data và báo cáo ( đồ án tốt nghiệp). Với đầy đủ tính năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án sử dụng php. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code website bán hàng php full data và báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code website bán hàng php full data và báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code website bán hàng php full data và báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code website bán hàng php full data và báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code website bán hàng php full data và báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code website bán hàng php full data và báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)\

Source code website bán hàng php full data và báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code website bán hàng php full data và báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

Source code website bán hàng php có nội dung báo cáo như sau:

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………………………………………………………4
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………5
CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ MẠNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ……………………..1
1.1. Tìm hiểu về Internet ………………………………………………………………………………………..1
1.2. Tổng quan về thương mại điện tử……………………………………………………………………….4
CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ……………………………………………………………14
2.1. Ngôn ngữ PHP……………………………………………………………………………………………….14
2.2. MYSQL ………………………………………………………………………………………………………..15
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG……………………………………………17
3.1. Mô tả bài toán………………………………………………………………………………………………..17
3.2. Khảo sát hiện trạng…………………………………………………………………………………………17
3.3. Yêu cầu…………………………………………………………………………………………………………19
3.4. Xác định các thực thể ……………………………………………………………………………………..31
3.5. Mô hình E-R………………………………………………………………………………………………….36
3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý …………………………………………………………………………….37
3.7. Mô hình thực thể liên kết…………………………………………………………………………………41
CHƯƠNG 4: YÊU CẦU HỆ THỐNGVÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH ………………42
4.1. Yêu cầu hệ thống ……………………………………………………………………………………………42
4.2. Hướng dẫn cài đặt…………………………………………………………………………………………..42
4.3. Một số giao diện phần khách hàng……………………………………………………………………44
4.4. Một số giao diện quản trị…………………………………………………………………………………53
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………………..57
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………………..58

1 review for Source code website bán hàng php full data và báo cáo ( đồ án tốt nghiệp)

  1. 5 trên 5

    :

    Code hay cho các bạn tham khảo

Thêm đánh giá