Source code web bán hàng online php thuần full code và báo cáo ( Đồ án tốt nghiệp)

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code web bán hàng online php thuần full code và báo cáo ( Đồ án tốt nghiệp). Đây là source code php hay rất tốt cho các bạn tham khảo. Download source code php tại 123code.vn. Source code đã test và chạy rất tốt. Hỗ trợ các bạn cài đặt.

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh demo web bán hàng online php:

Source code web bán hàng online php thuần full code và báo cáo ( Đồ án tốt nghiệp)

Source code web bán hàng online php thuần full code và báo cáo ( Đồ án tốt nghiệp)

Source code web bán hàng online php thuần full code và báo cáo ( Đồ án tốt nghiệp)

Source code web bán hàng online php thuần full code và báo cáo ( Đồ án tốt nghiệp)

Source code web bán hàng online php thuần full code và báo cáo ( Đồ án tốt nghiệp)

Source code web bán hàng online php thuần full code và báo cáo ( Đồ án tốt nghiệp)

Source code web bán hàng online php thuần full code và báo cáo ( Đồ án tốt nghiệp)

Source code web bán hàng online php thuần full code và báo cáo ( Đồ án tốt nghiệp)

Source code web bán hàng online php có những from chức năng sau:

Hình 6. Giao diện Đăng nhập (1).

Hình 7. Giao diện Đăng nhập (2).

Hình 8. Giao diện trang Thống kê.

Hình 9. Giao diện Danh sách Loại sản phẩm (1).

Hình 10. Giao diện Danh sách Loại sản phẩm (2).

Hình 11. Giao diện Chỉnh sửa Loại sản phẩm.

Hình 12. Giao diện Thông báo xóa Loại sản phẩm.

Hình 13. Giao diện Chức năng Tìm kiếm Loại sản phẩm.

Hình 14. Giao diện chức năng Thêm mới Loại sản phẩm.

Hình 15. Giao diện Danh sách Hiệu sản phẩm.

Hình 16. Giao diện Chỉnh sửa Hiệu sản phẩm.

Hình 17. Giao diện Thông báo xóa Hiệu sản phẩm.

Hình 18. Giao diện chức năng Tìm kiếm Hiệu sản phẩm.

Hình 19. Giao diện chức năng Thêm mới Hiệu sản phẩm.

Hình 20. Giao diện Danh sách Sản phẩm (1).

Hình 21. Giao diện Danh sách Sản phẩm (2).

Hình 22. Giao diện chức năng Chỉnh sửa Sản phẩm (1).

Hình 23. Giao diện chức năng Chỉnh sửa Sản phẩm (2).

Hình 24. Thông báo xóa Sản phẩm.

Hình 25. Giao diện chức năng Tìm kiếm Sản phẩm.

Hình 26. Giao diện Thêm Sản phẩm (1).

Hình 27. Giao diện Thêm Sản phẩm (2).

Hình 28. Giao diện Thêm hóa đơn (1).

Hình 29. Giao diện Thêm hóa đơn (2).

Hình 30. Giao diện khi tạo đơn hàng thành công.

Hình 31. Giao diện Danh sách Đơn đặt hàng.

Hình 32. Giao diện Danh sách Đơn đặt hàng đã duyêt.

Hình 33. Giao diện Chi tiết Đơn Đặt Hàng.

Hình 34. Giao diện Chỉnh sửa Đơn Đặt Hàng (1).

Hình 35. Giao diện Chỉnh sửa Đơn Đặt hàng (2).

Hình 36. Giao diện Danh sách Hóa Đơn.

Hình 37. Giao diện Danh sách Hóa Đơn đã duyệt.

Hình 38. Giao diện Chi tiết hóa đơn đã duyệt.

Hình 39. Giao diện Danh sách Giao hàng.

Hình 40. Giao diện Hóa đơn bán hàng.

Hình 41. Giao diện Danh sách giao hàng đã gửi.

Hình 42. Giao diện Slider (1).

Hình 43. Giao diện Slider (2).

Hình 44. Giao diện Hình ảnh (1).

Hình 45. Giao diện Hình ảnh (2).

Hình 46. Giao diện Hình ảnh (3).

Hình 47. Giao diện Giới thiệu (1).

Hình 48. Giao diện Giới thiệu (2).

Hình 49. Giao diện Danh sách liên hệ.

Hình 50. Giao diện Chi tiết Liên hệ.

Hình 51. Giao diện Danh sách Tài khoản.

Hình 52. Giao diện Chỉnh sửa Tài khoản.

Hình 53. Giao diện Thông báo Xóa tài khoản.

Hình 54. Giao diện Thêm mới Tài khoản (1).

Hình 55. Giao diện Thêm mới Tài khoản (2).

Hình 56. Giao diện Thông tin shop (1).

Hình 57. Giao diện Thông tin shop(2).

Hình 58. Giao diện trang chủ (1).

Hình 59. Giao diện trang chủ (2).

 

 

 

 

 

 

1 review for Source code web bán hàng online php thuần full code và báo cáo ( Đồ án tốt nghiệp)

  1. 5 trên 5

    :

    Qua hay ạ 🙂

Thêm đánh giá