Source code và báo cáo quản lý điểm sinh viên ASP.NET

Source code và báo cáo quản lý điểm sinh viên ASP.NET. Đây là đồ án môn học rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình asp.net

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code và báo cáo quản lý điểm sinh viên ASP.NET

Source code và báo cáo quản lý điểm sinh viên ASP.NET

Source code và báo cáo quản lý điểm sinh viên ASP.NET

Source code và báo cáo quản lý điểm sinh viên ASP.NET

 

Source code và báo cáo quản lý điểm sinh viên ASP.NET

Source code và báo cáo quản lý điểm sinh viên ASP.NET

Source code và báo cáo quản lý điểm sinh viên ASP.NET có nội dung sau:

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 3

  1. Tìm hiểu về đề tài 3

1.1. Bối cảnh của đề tài 3

1.2. Mục đích và ý nghĩa. 4

1.3. Nhiệm vụ thực hiện và kết quả dự kiến. 4

1.4. Phương pháp thực hiện. 5

  1. Phân tích thiết kế hệ thống. 5

2.1. Phân tích chung. 5

2.2. Mô tả chức năng của bài toán. 6

2.3. Xác định các thực thể. 6

2.3.1. Danh sách các thực thể. 6

2.3.2. Thiết lập mối quan hệ giữa các thực thể. 7

2.3.3. Mô hình thực thể liên kết 8

2.3.4. Thiết kế bản dữ liệu. 8

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT.. 11

CHƯƠNG TRÌNH.. 11

  1. Sử dụng ASP.NET MVC4. 11
  2. Thiết kế và cài đặt chương trình. 12

2.1. Mô hình tổng quan Project quản lý điểm.. 12

2.2. Một số mẫu code tiêu biểu trong Project 13

2.3. Giao diện chương trình. 18

KẾT LUẬN   22

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code và báo cáo quản lý điểm sinh viên ASP.NET”