Source code ứng dụng quản lý cửa hàng java có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code ứng dụng quản lý cửa hàng java có báo cáo. Đây là đồ án môn học lập trình java hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp. Các bạn tải code về tham khảo thêm.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh Source code ứng dụng quản lý cửa hàng java:

Source code ứng dụng quản lý cửa hàng java có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý cửa hàng java có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý cửa hàng java có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý cửa hàng java có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý cửa hàng java có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý cửa hàng java có báo cáo

Source code ứng dụng quản lý cửa hàng java có nội dung báo cáo như sau:

MỤC LỤC.. II

LỜI MỞ ĐẦU.. III

LỜI CẢM ƠN.. IV

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI V

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN.. V

CHƯƠNG 1.      CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 1

1.1  CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN.. 1

1.1.1     Đề tài quản lý cửa hàng điện thoại di động. 1

1.1.2     Đề tài quản lý cửa hàng thời trang. 1

1.2  CÔNG CỤ VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH.. 1

CHƯƠNG 2.       ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN TRÁI CÂY VIETFRUIT   2

2.1  GIỚI THIỆU. 2

2.2  KHẢO SÁT NHU CẦU THỰC TẾ . 2

2.3  CÔNG VIỆC CHÍNH TẠI CỬA HÀNG VIETFRUIT. 3

2.3.1     Công việc nhập trái cây về cho cửa hàng. 3

2.3.2     Công việc bán hàng. 4

2.3.3     Công việc quản lý. 5

2.4  CÁC NGHIỆP VỤ CHÍNH CỦA PHẦN MỀM. 6

2.4.1     Quản lý kho. 6

2.4.2     Thu ngân. 7

2.4.3     Chủ của hàng. 8

2.5  TỔ CHỨC DỮ LỆU. 8

2.5.1     Bảng chức năng. 8

2.5.2     Bảng giờ làm. 8

2.5.3     Bảng nhân viên. 9

2.5.4     Bảng tài khoản. 9

2.5.5     Bảng trạng thái. 10

2.5.6     Bảng sản phẩm. 10

2.5.7     Bảng khách hàng. 11

2.5.8     Bảng hoá đơn. 11

2.5.9     Bảng chi tiết hoá đơn. 12

2.6  MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU. 13

2.7  MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG. 14

2.8  MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG. 15

CHƯƠNG 3.      KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM… 16

3.1  GIAO DIỆN PHẦN MỀM. 16

3.1.1     Màn hình đăng nhập. 16

3.1.2     Giao diện trang chủ. 17

3.1.3     Form khách hàng thân thiết. 18

3.1.4     Form sản phẩm. 19

3.1.5     Form nhân viên. 20

3.2  NHẬN XÉT VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM. 21

3.2.1     Tự nhận xét. 21

3.2.2     Ưu nhược điểm. 21

3.3  HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG. 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO   22

Một số bài viết source code java gần giống bạn có thể tham khảo ở đây:

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng sách java có báo cáo

Source code đề tài quản lý đồ án java có báo cáo kèm theo

1 review for Source code ứng dụng quản lý cửa hàng java có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Source code ứng dụng quản lý cửa hàng java

Thêm đánh giá