Source code tốt nghiệp website bán hàng php có database và báo cáo

Source code tốt nghiệp website bán hàng php có database và báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án . Download source code đồ án tốt nghiệp php tại 123code.vn.

 

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code tốt nghiệp website bán hàng php có database và báo cáo

Source code tốt nghiệp website bán hàng php có database và báo cáo

Source code tốt nghiệp website bán hàng php có database và báo cáo 3

Source code tốt nghiệp website bán hàng php có database và báo cáo 3

Source code tốt nghiệp website bán hàng php có database và báo cáo 3

Source code tốt nghiệp website bán hàng php có database và báo cáo 3

Source code tốt nghiệp website bán hàng php có database và báo cáo 3

Source code tốt nghiệp website bán hàng php có database và báo cáo 3

Source code tốt nghiệp website bán hàng php có nội dung sau:

Chương 1     Khảo Sát Hệ Thống. 8

1.1        Mô Tả Hệ Thống. 8

1.1.1.         Nhiệm Vụ Cơ Bản. 8

1.1.2.         Cơ Cấu Tổ Chức. 8

1.1.3.         Quy Trình Xử Lý. 8

1.1.4          Mẫu Biểu. 13

1.2        Mô Hình Tiến Trình Nghiệp Vụ. 18

1.2.1          Giải Thích Ký Hiệu. 18

1.2.2          Vẽ Mô Hình. 19

Chương 2     Phân Tích Hệ Thống. 19

2.1        Phân Tích Chức Năng. 19

2.1.1          Sơ Đồ Phân Rã Chức Năng. 19

2.1.2          Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu. 22

2.2. Phân Tích Dữ Liệu. 27

2.2.1          Mô Hình Dữ Liệu Ban Đầu. 27

2.2.2          Chuẩn Hóa Dữ Liệu. 29

2.2.2.1       Giải Thích Ký Hiệu. 29

Chương 3     Thiết Kế Và Cài Đặt Hệ Thống. 31

3.1        Thiết Kế Hệ Thống. 31

3.1.1.         Thiết Kế Kiểm Soát 31

3.1.2.         Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu. 31

3.1.3.         Thiết Kế Giao Diện. 32

3.2        Cài Đặt Hệ Thống. 32

3.2.1          Môi Trường Và Yêu Cầu Cài Đặt 32

3.2.2          Giới Thiệu Phần Mềm.. 32

 

Hướng dẫn cài đặt:

admin\config\config.php

Tài khoản đăng nhập:

admin/12345

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code tốt nghiệp website bán hàng php có database và báo cáo”