Source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự asp.net mvc có báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự asp.net mvc có báo cáo. Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo . Tải source code asp.net tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự asp.net mvc có báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự asp.net mvc có báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự asp.net mvc có báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự asp.net mvc có báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự asp.net mvc có báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự asp.net mvc có báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự asp.net mvc có báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự asp.net mvc có báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự asp.net mvc có nội dung báo cáo như sau:

LỜI MỞ ĐẦU.. 5

LỜI CẢM ƠN.. 6

 1. khảo sát và thiết kế hệ thống.. 7
 2. Mục đích. 7
 3. Khảo sát 7
 4. Các phòng ban. 7
 5. Các khoa. 7
 6. Nghiệp vụ. 8
 7. Quản lý lương. 10
 8. Tính tuổi nghỉ hưu. 11
 9. Thống kê. 12
 10. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG.. 13
 11. Biểu đồ ca sử dụng. 13
 12. Biểu đồ hoạt động. 17
 13. Biểu đồ lớp. 19
 14. Biểu đồ triển khai 21
 15. Quản lý nhân viên. 21
 16. Quản lý tuyển dụng. 22
 17. Quản lý hợp đồng lao động. 23
 18. Quản lý lương nhân viên. 23

III.      XÂY DỰNG CƠ SỞ DŨ LIỆU.. 24

 1. Xây dựng chức năng. 24
 2. Xây dựng cơ sở dữ liệu. 24
 3. Bảng lưu trữ thông tin. 24
 4. Đặc tả Use Case. 25
 5. Danh sách các Use Case. 26
 6. Đặc tả Use Case. 27
 7. Sơ đồ tuần tự. 34
 8. xây dựng hệ thống.. 46
 9. Kết luận.. 54

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự asp.net mvc có báo cáo”