Source code đồ án tốt nghiệp quản lý khách sạn php kèm báo cáo

3 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý khách sạn php kèm báo cáo. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn đạng học môn lập trình php tham khảo làm đồ án.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code đồ án tốt nghiệp quản lý khách sạn php kèm báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý khách sạn php kèm báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý khách sạn php kèm báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý khách sạn php kèm báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý khách sạn php kèm báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý khách sạn php kèm báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý khách sạn php có nội dung sau:

LỜI CẢM ƠN.. 1

LỜI CAM ĐOAN.. 2

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN.. 3

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP.. 4

MỤC LỤC.. 5

DANH MỤC BẢNG.. 8

DANH MỤC HÌNH ẢNH.. 9

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.. 11

TÓM TẮT.. 12

Chương 1.   TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG.. 13

1.1.    Mô tả về hệ thống quản lý khách sạn. 13

1.1.1.   Lý do chọn đề tài 13

1.1.2.   Quy trình hoạt động của hệ thống quản lý khách sạn. 13

1.1.2.1.  Tác nhân của hệ thống quản lý khách sạn. 13

1.1.2.2.  Quy trình hoạt động nói chung. 14

1.2.    Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 15

1.3.    Mục tiêu cần đạt được. 16

1.4.    Hướng giải quyết và kế hoạch thực hiện. 17

1.4.1.   Hướng giải quyết 17

1.4.2.   Kế hoạch thực hiện. 17

Chương 2.   CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 20

2.1.    Các khái niệm cơ bản. 20

2.1.1.   Giới thiệu về Website. 20

2.1.2.   Giới thiệu về HTML.. 21

2.1.3.   Giới thiệu về MySQL.. 22

2.1.4.   Giới thiệu về PHP. 24

2.1.5.   Giới thiệu về CSS. 26

2.1.6.   Giới thiệu về Javasrcipt 29

2.1.7.   Một số khái niệm khác. 31

2.2.    Phương pháp sử dụng. 32

2.3.    Kết quả nghiên cứu lý thuyết vận dụng vào đề tài 32

Chương 3.   KẾT QUẢ ỨNG DỤNG.. 33

3.1.    Đặc tả hệ thống quản lý khách sạn. 33

3.1.1.   Mô tả cách sử dụng. 33

3.2.    Các mô hình. 35

3.2.1.   Sơ đồ gói 35

3.3.    Các sơ đồ về dữ liệu. 36

3.3.1.   Mô hình CDM… 36

3.3.2.   Mô hình LDM… 36

3.3.3.   Ràng buộc toàn vẹn. 37

3.4.    Các sơ đồ về xử lý. 40

3.4.1.   Sơ đồ ngữ cảnh. 40

3.4.2.   Sơ đồ DFD bậc 0. 40

3.4.3.   Sơ đồ DFD bậc 1. 41

3.4.3.1.  DFD bậc 1 Quản lý thông tin phòng, thiết bị và nhân viên. 41

3.4.3.2.  DFD bậc 1 Quản lý thông tin khách thuê phòng. 42

3.4.3.3.  DFD bậc 1 Quản lý hiện trạng phòng. 42

3.4.3.4.  DFD bậc 1 Quản lý hóa đơn. 43

3.4.3.5.  DFD bậc 1 Báo cáo. 43

3.5.    Chương trình demo. 44

3.5.1.   Giao diện đăng nhập vào hệ thống. 44

3.5.2.   Giao diện hệ thống quản lý khách sạn. 45

3.5.3.   Giao diện thông tin tài khoản. 49

3.5.4.   Giao diện quản lý nhân viên. 50

3.5.5.   Giao diện quản lý thông tin khách hàng. 52

3.5.5.1.  Quản lý thông tin khách hàng. 52

3.5.5.2.  Quản lý thông tin khách đã thuê phòng. 54

3.5.5.3.  Quản lý khách đang thuê phòng. 56

3.5.6.   Giao diện quản lý phòng. 57

3.5.6.1.  Quản lý giá phòng. 57

3.5.6.2.  Quản lý thông tin phòng. 58

3.5.6.3.  Quản lý loại phòng. 60

3.5.7.   Giao diện quản lý hóa đơn. 61

3.5.8.   Giao diện quản lý thiết bị 63

3.5.8.1.  Quản lý danh sách thiết bị 63

3.5.8.2.  Quản lý thiết bị trong từng loại phòng. 65

3.5.9.   Giao diện thống kê số lượng. 67

Chương 4.   KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ.. 68

4.1.    Nhận xét về đề tài 68

4.2.    Hướng phát triển. 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 70

Hướng dẫn cài đặt:

Cấu hinh : quanly/conn.php

Đăng nhập:

User:admin

Pass:12345678

 

1 review for Source code đồ án tốt nghiệp quản lý khách sạn php kèm báo cáo

  1. 3 trên 5

    :

    Có đặt phòng online không

Thêm đánh giá