Source code đồ án tốt nghiệp mua bán sách c# có báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp mua bán sách c# có báo cáo. Đây là đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo . Download source code tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code đồ án tốt nghiệp mua bán sách c# có báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp mua bán sách c# có báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp mua bán sách c# có báo cáo

Source code đồ án tốt nghiệp mua bán sách c# có báo cáo

 

Source code đồ án tốt nghiệp mua bán sách c# có những chức năng sau:

 1. Các chức năng của hệ thống
 2. Quản trị hệ thống
 • Đăng nhập
 • Đăng xuất
 1. Quản lý sách
 • Thêm sách
 • Sửa thông tinsách
 • Xóa sách
 1. Quản lý khách hàng
 • Thêm khách hàng
 • Xóa khách hàng
 • Sửa thông tin khách hàng
 1. Quản lý thể loại
 • Thêm thể loại
 • Xóa thể loại
 • Sửa thông tin thể loại
 1. Quản lý nhà nhà cung cấp
 • Thêm nhà nhà cung cấp
 • Xóa nhà nhà cung cấp
 • Sửa thông tin nhà cung cấp
 1. Quản lý tác giả
 • Thêm tác giả
 • Xóa tác giả
 • Sửa thông tin tác giả
 1. Quản lý nhập

+Sửa thông tin phiếu nhập

+ Thêm phiếu mượn

+ Xóa phiếu mượn

 1. Quản lý bán

+Sửa thông tin phiếu nhập

+ Thêm phiếu mượn

+ Xóa phiếu mượn

 1. Thống kê, báo cáo và in ấn
 • Thống kê phiếu bán
 • Thống kê phiếu nhập
 • Thống kê tồn  kho

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code đồ án tốt nghiệp mua bán sách c# có báo cáo”