Source code phần mềm quản lý đào tạo c# sql server có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code phần mềm quản lý đào tạo c# sql server có báo cáo rất hay cho các bạn tham khảo. Code đã test và chạy rất tốt trên vs 2017

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Source code phần mềm quản lý đào tạo c# có những chức năng chính như sau bạn co thể tham khảo thêm ở đây:

 •  Quản lý sinh viên.
 •  Quản lý giáo viên.
 •  Quản lý môn học
 •  Quản lý khoa
 •  Quản lý lớp cố định
 •  Quản lý lớp môn học
 •  ….

Một số hình ảnh đồ án và file báo cáo:

Source code phần mềm quản lý đào tạo c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý đào tạo c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý đào tạo c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý đào tạo c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý đào tạo c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý đào tạo c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý đào tạo c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý đào tạo c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý đào tạo c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý đào tạo c# sql server có báo cáo

1 review for Source code phần mềm quản lý đào tạo c# sql server có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#. code có báo cáo rất hay

Thêm đánh giá