Source code mô phỏng bài toán tháp Hà Nội c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code mô phỏng bài toán tháp Hà Nội c# có báo cáo. Đây là đồ án môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật code sử dụng ngăn xếp ( stack)

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh Source code mô phỏng bài toán tháp Hà Nội c#:

Source code mô phỏng bài toán tháp Hà Nội c# có báo cáo

Source code mô phỏng bài toán tháp Hà Nội c# có báo cáo

Source code mô phỏng bài toán tháp Hà Nội c# có báo cáo

Source code mô phỏng bài toán tháp Hà Nội c# có báo cáo

 

Nội dung báo cáo Source code mô phỏng bài toán tháp Hà Nội c#:

 

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.. 3

DANH MỤC CÁC HÌNH.. 4

DANH MỤC CÁC BẢNG.. 5

NỘI DUNG.. 6

  1. Tổng quan đồ án. 6

1.1.     Lí do, mục đích chọn Đồ án mô phỏng Tháp Hà Nội 6

1.2.     Giới thiệu tổng quan về bài toán Tháp Hà Nội 6

1.2.1.          Lịch sử hình thành. 6

1.2.2.          Cách giải trong thực tế. 6

1.2.3.          Cách giải khác với cách nhìn của khoa học máy tính. 7

1.2.4.          Ứng dụng. 7

1.3.     Mục tiêu đồ án Mô phỏng bài toán Tháp Hà Nội 7

1.4.     Về đồ án Mô phỏng bài toán Tháp Hà Nội 8

1.4.1.          Khái niệm về mô phỏng bài toán. 8

1.4.2.          Tác dụng mô phỏng bài toán. 8

1.4.3.          Kiến trúc một hệ thống mô phỏng thuật toán. 8

1.4.4.          Mô phỏng bài toán tháp Hà Nội 8

1.4.5.          Lựa chọn ngôn ngữ cài đặt mô phỏng. 8

  1. Nội dung. 9

2.1.     Khái quát bài toán tháp Hà Nội bằng ngăn xếp. 9

2.1.1.          Ngăn xếp (stack) là gì 9

2.1.2.          Cấu trúc và đặc điểm của ngăn xếp. 9

2.1.3.          Ứng dụng của ngăn xếp. 9

2.1.4.          Ứng dụng của ngăn xếp vào bài toán Tháp Hà Nội 9

2.1.4.1.          Nguyên lí áp dụng vào thuật toán. 9

2.1.4.2.          Source thuật toán Tháp Hà Nội bằng ngăn xếp bằng C#. 9

2.1.4.3.          Input và output của thuật toán. 11

2.1.4.4.          Minh họa cho lời gọi HNTByStack(3). 11

2.1.4.5.          Vai trò và tác dụng của ngăn xếp trong thuật toán. 12

2.2.         Quá trình và công việc thực hiện đồ án. 13

2.3.     Thiết kế giao diện, backdrop. 13

2.7.     Chức năng nổi bật của chương trình. 17

2.8.     Cách thức hoạt động của chương trình. 17

  1. Kết luận và hướng phát triển. 17

3.1.     Ưu điểm.. 17

3.2.     Nhược điểm.. 17

3.3.     Phương án cải thiện. 17

PHỤ LỤC.. 18

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 19

 

 

1 review for Source code mô phỏng bài toán tháp Hà Nội c# có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Source code mô phỏng bài toán tháp Hà Nội c# có báo cáo

Thêm đánh giá