Source code kèm báo cáo quản lý điểm sinh viên asp.net full database

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code kèm báo cáo quản lý điểm sinh viên asp.net full database. Với nhiều from chức năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp. Download source code asp.net tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code kèm báo cáo quản lý điểm sinh viên asp.net full database

Source code kèm báo cáo quản lý điểm sinh viên asp.net full database

Source code kèm báo cáo quản lý điểm sinh viên asp.net full database

Source code kèm báo cáo quản lý điểm sinh viên asp.net full database

Source code kèm báo cáo quản lý điểm sinh viên asp.net full database có nội dung sau:

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3
1. Tìm hiểu về đề tài 3
1.1. Bối cảnh của đề tài 3
1.2. Mục đích và ý nghĩa 4
1.3. Nhiệm vụ thực hiện và kết quả dự kiến 4
1.4. Phương pháp thực hiện 5
2. Phân tích thiết kế hệ thống 5
2.1. Phân tích chung 5
2.2. Mô tả chức năng của bài toán 6
2.3. Xác định các thực thể 6
2.3.1. Danh sách các thực thể 6
2.3.2. Thiết lập mối quan hệ giữa các thực thể 7
2.3.3. Mô hình thực thể liên kết 8
2.3.4. Thiết kế bản dữ liệu 8
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT 11
CHƯƠNG TRÌNH 11
1. Sử dụng ASP.NET MVC4 11
2. Thiết kế và cài đặt chương trình 12
2.1. Mô hình tổng quan Project quản lý điểm 12
2.2. Một số mẫu code tiêu biểu trong Project 13
2.3. Giao diện chương trình 18
KẾT LUẬN 22

1 review for Source code kèm báo cáo quản lý điểm sinh viên asp.net full database

  1. 5 trên 5

    :

    Source code kèm báo cáo quản lý điểm sinh viên asp.net full database

Thêm đánh giá