Source code game bắn vịt java ANDROID có báo cáo kèm theo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code game bắn vịt java ANDROID có báo cáo kèm theo. Đây là đồ án tốt nghiệp rất tốt cho các bạn tham khảo 123code.vn .

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code game bắn vịt java ANDROID có báo cáo kèm theo

Source code game bắn vịt java ANDROID có báo cáo kèm theo

Source code game bắn vịt java ANDROID có báo cáo kèm theo

Source code game bắn vịt java ANDROID có báo cáo kèm theo

Bắn vịt code java

Bắn vịt code java

Source code game bắn vịt java ANDROID:

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn. i

Nhận xét của giáo viên phản biện. ii

LỜI CẢM ƠN.. iii

LỜI NÓI ĐẦU.. iv

MỤC LỤC..

CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI. 1

1.1TÊN ĐỀ TÀI 1

1.2LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1

1.3MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 2

1.4PHẠM VI ĐỀ TÀI 2

1.5Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 2

1.6PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.. 2

1.7KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 3

CHƯƠNG 2GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GAME VÀ GAME TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG.. 4

2.1 KHÁI QUÁT VỀ GAME.. 4

2.1.1 Các thể loại game cơ bản. 4

2.1.2 Các thành phần cơ bản của một game. 6

2.2 GAME TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG.. 7

2.3 SƠ LƯỢC QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN GAME DI ĐỘNG.. 7

2.4 MỘT SỐ FRAMEWORK HỖ TRỢ VIỆC PHÁT TRIỂN GAME TRÊN ANDROID.. 9

2.5 CÔNG CỤ HỖ TRỢ.. 9

CHƯƠNG 3TỔNG QUAN VỀ ANDENGINE.. 10

3.1 GIỚI THIỆU CHUNG.. 10

3.2 CÁC TÍNH NĂNG QUAN TRỌNG CỦA ANDENGINE.. 10

3.3 LỢI ÍCH TỪ VIỆC SỬ DỤNG ANDENGINE.. 10

3.4 NHƯỢC ĐIỂM… 11

3.5 ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG.. 11

3.6 MỘT SỐ GAME ĐƯỢC LÀM TỪ ANDENGINE.. 11

3.7 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH TRONG LẬP TRÌNH ANDENGINE.. 14

3.8 VÒNG ĐỜI CỦA MỘT GAME ANDENGINE.. 16

3.9 NỀN TẢNG HỖ TRỢ.. 17

3.10GIỚI THIỆU CÔNG CỤ TILED MAP. 17

3.11MỘT SỐ THÀNH PHẦN ANDENGINE ĐƯỢC DÙNG TRONG GAME.. 22

3.11.1Cấu trúc của lớp BaseGameActivity. 22

3.11.2Camera / EngineOptions. 22

3.11.3BitmapTextureAtlas / Texture. 23

3.11.4Sprite / AnimatedSprite. 24

3.11.5Font 25

3.11.6Text 26

CHƯƠNG 4PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ.. 27

4.1 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 27

4.1.1 Giới thiệu chung. 27

4.1.2 Thể loại 27

4.1.3 Mô tả kịch bản. 27

4.1.4 Phân tích kịch bản. 28

4.1.5 Mục đích. 28

4.1.6 Các lớp giao diện. 28

4.1.7 Thiết bị 29

4.1.8 Platform.. 29

4.1.9 Level 29

3.1.10 Kỹ thuật 29

4.2 BIỂU ĐỒ USE – CASE.. 30

4.2.1 Danh sách actor. 30

4.2.2 Danh sách use case. 30

4.2.3 Biểu đồ use-case. 31

4.2.4 Đặc tả use – case. 31

4.2.5 Đặc tả use case “chọn màn chơi”. 32

4.2.6 Đặc tả use case “trở lại”. 33

4.2.7 Đặc tả use case “chơi game”. 34

4.2.8 Đặc tả use case “thoát game”. 35

4.2.9 Đặc tả use case “dừng game”. 36

4.2.10 Đặc tả use case “tiếp tục”. 37

4.2.11 Đặc tả use case “tắt âm thanh”. 38

4.2.12 Đặc tả use case “mở âm thanh”. 39

4.3 MỘT SỐ XỬ LÝ TRONG GAME.. 40

4.3.1 Xử lý điểm thưởng ngẫu nhiên. 40

4.3.2 Xử lý lưu điểm tốt nhất 41

4.32 Xử lý load điểm lên khi khởi động game. 41

4.4 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA.. 42

CHƯƠNG 5KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 47

5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.. 47

5.2 CÁC HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 47

5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 48

 

 

1 review for Source code game bắn vịt java ANDROID có báo cáo kèm theo

  1. 5 trên 5

    :

    Code game hay

Thêm đánh giá