Source code bán sách online asp.net – mvc kèm báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code bán sách online asp.net – mvc kèm báo cáo. Đây là code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình ASP.NET.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code bán sách online asp.net - mvc kèm báo cáo

Source code bán sách online asp.net – mvc kèm báo cáo

Source code bán sách online asp.net - mvc kèm báo cáo

Source code bán sách online asp.net – mvc kèm báo cáo

Source code bán sách online asp.net – mvc có nội dung sau:

 

LỜI CẢM ƠN.. 1

MỤC LỤC.. 1

DANH MỤC BẢNG.. 3

DANH MỤC HÌNH.. 4

LỜI MỞ ĐẦU.. 5

CHƯƠNG 1: GIỚI TIỆU ĐỀ TÀI. 6

 1. Tổng quan. 6
 2. Tìm hiểu khai phá ý kiến người mua sách. 6
 3. Công nghệ ứng dụng. 6
 4. Công cụ sử dụng. 6
 5. Mục tiêu đề tài 6

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 7

 1. Giới thiệu các công nghệ. 7

1.1.     ASP.NET MVC.. 7

1.2.     SQL Server. 7

1.3.     Entity Framework.. 8

 1. Giới thiệu công cụ. 8

2.1.     Visual Studio. 8

2.2.     SQL Server Management Studio:. 11

2.3.     Weka 3.8. 12

 1. Các kỹ thuật trong đề tài 13

3.1.     Kỹ thuật xây dựng một từ điển cảm xúc. 13

3.2.     Giải thuật rút trích đặc trưng trong văn bản tiếng Việt. 13

3.3.     Kỹ thuật phân loại ý kiến trong văn bản tiếng Việt. 17

3.4.     Thuật toán KMean. 19

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH.. 20

 1. Cơ sở dữ liệu:. 20

1.1.     Từ điển cảm xúc. 20

1.2.     Cơ sở dữ liệu cho website sách. 21

 1. Quá trình khai phá. 23

2.1.     Tri thức ban đầu. 23

2.2.     Chuẩn hóa dữ liệu. 23

2.3.     Áp dụng KMean. 23

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN.. 24

 1. Trang web. 24

1.1.     Trang chủ. 24

1.2.     Danh sách sản phẩm26

1.3.     Trang chi tiết sản phẩm27

1.4.     Trang quản lý. 30

 1. Xây dựng module rút trích, phân trích và phân loại cảm xúc. 32

2.1.     Module rút trích và phân loại 32

2.2.     Kết quả thử nghiệm36

 1. Chuẩn hỏa dữ liệu và học máy để đánh giá. 38

3.1.     Chuẩn hóa. 38

3.2.     Học máy đánh giá ý kiến. 39

CHƯƠNG 5:  TỔNG KẾT.. 44

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO   45

1 review for Source code bán sách online asp.net – mvc kèm báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Source code bán sách online asp.net – mvc kèm báo cáo

Thêm đánh giá