Source code app đặt đồ ăn nhanh java Android có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code app đặt đồ ăn nhanh java Android

Source code app đặt đồ ăn nhanh java Android

Source code app đặt đồ ăn nhanh java Android

Source code app đặt đồ ăn nhanh java Android

Source code app đặt đồ ăn nhanh java Android có những chức năng sau:

 • Đăng nhập, đăng ký nhân viên có phân quyền

Mô tả:

 • Khi khởi động ứng dụng nếu ban đầu không có nhân viên thì sẽ hiện lên nút đăng ký và nhân viên này mặc định sẽ được phân quyền là admin, những lần sau thì tùy vào người admin đó đăng ký thì nhân viên tiếp theo sẽ đươc phân quyền là nhân viên hoặc admin
 • Nếu đã có nhân viên rồi thì sẽ hiển thị nút đăng nhập
 • Hiển thị bàn ăn
 • Hiển thị danh sách nhân viên
 • Hiển thị danh sách loại món ăn
 • Hiển thị danh sách món ăn

Mô tả: trong danh sách loại món ăn khi nhấn vào thì sẽ hiện lên danh sách các món ăn thuộc loại món ăn đó

 • Thêm món ăn, loại món ăn
 • Thêm, sửa, xóa nhân viên

Mô tả:

 • Trong hiển thị danh sách nhân viên khi nhấn giữ nhân viên nào đó sẽ xuất hiện lên option menu có hai lựa chọn sửa hoặc xóa
 • Nếu nhấn vào sửa thì sẽ hiện lên màn hình cho phép sửa các thông tin của nhân viên đó
 • Nếu nhấn vào xóa thì sẽ xóa nhân viên đó
 • Cũng trong hiển thị danh sách nhân viên có nút thêm nhân viên (đăng ký) khi nhấn vào thì sẽ hiện lên một màn hình cho phép thêm mới một nhân viên
 • Thêm, sửa, xóa bàn ăn

 

Mô tả:

 • Trong hiển thị bàn ăn khi nhấn giữ bàn ăn nào đó sẽ xuất hiện lên option menu có hai lựa chọn sửa hoặc xóa
 • Nếu nhấn vào sửa thì sẽ hiện lên màn hình cho phép sửa tên của bàn ăn
 • Nếu nhấn vào xóa thì sẽ xóa bàn đó
 • Cũng trong hiển thị bàn ăn có nút thêm bàn ăn khi nhấn vào thì sẽ xuất hiện lên một popup để nhập tên bàn ăn mới
 • Gọi món, thanh toán
  • Trong hiển thị bàn ăn khi nhấn vào bàn ăn nào đó sẽ xuất hiện các nút gọi món và thanh toán
 • Khi nhấn vào nút gọi món thì màn hình sẽ chuyển đến màn hình loại thực đơn và khi nhấn vào trong đó có thể chọn được món ăn. Và trạng thái sẽ chuyển về bàn đã được gọi
 • Nếu thêm món ăn mà đã gọi trước đó thì sẽ cộng dồn số lượng món ăn đó, ngược lại thì ghi mới vào danh sách
 • Nếu nhấn nút thanh toán thì sẽ xóa danh sách các món đã được gọi và trạng thái sẽ chuyển về bàn chưa được gọi

1 review for Source code app đặt đồ ăn nhanh java Android có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Quá hay bạn ơi. Thank bạn nhiều

Thêm đánh giá