Share source code website bán thiết bị âm thanh php thuần có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Code website bán thiết bị âm thanh với đầy đủ các chức năng cơ bản mà một website bán hàng online cần có. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Code website bán thiết bị âm thanh php thuần có nội dung báo cáo rất chi tiết cho các bạn tham khảo làm đồ án cuối kỳ hoặc làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình php.

  1. Cơ sở dữ liệu: 1

1.3.  Dữ liệu bảng đặt hàng

1.4.  Dữ liệu bảng hóa đơn

1.5.  Dữ liệu bảng khách hàng

1.6.  Dữ liệu bảng loại sản phẩm

1.7.  Dữ liệu bảng sản phẩm

1.8.  Dữ liệu bảng thể loại

1.9.  Dữ liệu bảng tin tức

  1. Giao Diện – chức năng

2.1.  Trang chủ

2.2.  Tùy chọn khuyến mãi đặt biệt ,chức năng: Giỏ hàng, Phân trang, nhãn ( mới, hết hàng), tùy chọn âm ly & Đầu đĩa

2.3.  Tùy chọn

2.4. Chân trang

2.5.  Trang đăng nhập (Admin)

2.6.  Trang  danh sách  sản phẩm, chức năng: Thêm sản phẩm mới , xóa , sửa danh sách các sản phẩm đã có

2.7.  Danh sách khách hàng

2.8.  Danh sách tài khoản

2.9.  Chi tiết giỏ hàng

2.10. Thông tin đặt hàng

  1. Kết luận. 10

Một số hình ảnh code website bán thiết bị âm thanh php:

Share source code website bán thiết bị âm thanh php thuần có báo cáo

Share source code website bán thiết bị âm thanh php thuần có báo cáo

Share source code website bán thiết bị âm thanh php thuần có báo cáo

Share source code website bán thiết bị âm thanh php thuần có báo cáo

Share source code website bán thiết bị âm thanh php thuần có báo cáo

Share source code website bán thiết bị âm thanh php thuần có báo cáo

Share source code website bán thiết bị âm thanh php thuần có báo cáo

Share source code website bán thiết bị âm thanh php thuần có báo cáo

Một số source code php khác bạn tham khảo:

Chia sẻ source code website bán hàng php thuần có báo cáo full chức năng

Share source code website bán sách online php thuần

Share source code website quản lý khách sạn php thuần ( Luận văn tốt nghiệp )

1 review for Share source code website bán thiết bị âm thanh php thuần có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Share source code website bán thiết bị âm thanh php thuần có báo cáo

Thêm đánh giá