Share source code website bán hàng nội thất php thuần full database

Share source code website bán hàng nội thất php thuần full database. Đầy đủ tính năng của website bán hàng . rất tốt cho các bạn tham khảo. Download source code php tại 123code.vn.

 

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Share source code website bán hàng nội thất php thuần full database

Share source code website bán hàng nội thất php thuần full database

Share source code website bán hàng nội thất php thuần full database

Share source code website bán hàng nội thất php thuần full database

Share source code website bán hàng nội thất php thuần full database

Share source code website bán hàng nội thất php thuần full database

Share source code website bán hàng nội thất php thuần full database

Share source code website bán hàng nội thất php thuần full database

Share source code website bán hàng nội thất php thuần cài đặt như sau:

  • Import database
  • Cấu hình trang: lib\
  • User và pass admin xem trong data

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share source code website bán hàng nội thất php thuần full database”