Share source code website bán hàng asp.net full data và báo cáo

Share source code website bán hàng asp.net full data và báo cáo. Đây là code bán hàng hay nhiều tính năng rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án. Download source code asp.net tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Share source code website bán hàng asp.net full data và báo cáo

Share source code website bán hàng asp.net full data và báo cáo

Share source code website bán hàng asp.net full data và báo cáo

Share source code website bán hàng asp.net full data và báo cáo

Share source code website bán hàng asp.net full data và báo cáo

Share source code website bán hàng asp.net full data và báo cáo

Share source code website bán hàng asp.net có nội dung sau:

 • Cho phép khách hàng thực hiện các chức năng
 1. Xem các danh mục hàng
 2. Xem danh sách mặt hàng theo danh mục
 3. Xem chi tiết mặt hàng
 4. Đăng ký tài khoản thành viên
 5. Đăng nhập
 6. Chọn mặt hàng vào giỏ
 7. Đặt mua
 • Cho phép người quản trị đăng nhập để thực hiện các chức năng
 1. Thêm, sửa, xóa danh mục
 2. Thêm, sửa, xóa mặt hàng
 3. Xem danh sách đơn hàng
 4. Xem, sửa, xóa thành viên

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share source code website bán hàng asp.net full data và báo cáo”