Share source code kèm báo cáo hệ thống quản lý quán nước asp.net – mvc

Share source code kèm báo cáo hệ thống quản lý quán nước asp.net – mvc. Với nhiều tính năng hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình asp.net. Download source code asp.net tại 123code.vn.

Mô tả chi tiết

Share source code kèm báo cáo hệ thống quản lý quán nước asp.net - mvc

Share source code kèm báo cáo hệ thống quản lý quán nước asp.net – mvc

Share source code kèm báo cáo hệ thống quản lý quán nước asp.net - mvc

Share source code kèm báo cáo hệ thống quản lý quán nước asp.net – mvc

Share source code kèm báo cáo hệ thống quản lý quán nước asp.net - mvc

Share source code kèm báo cáo hệ thống quản lý quán nước asp.net – mvc

Share source code kèm báo cáo hệ thống quản lý quán nước asp.net – mvc có nội dung báo cáo như sau:

Chương 1: Khảo sát 3
1. Đặt vấn đề. 3
1.1 Yêu cầu 3
1.2 Bài toán 3
2. Khảo sát một số phần mềm quản lý quán cà phê. 3
Chương 2: Phân tích hệ thống 4
1. Cơ cấu, tổ chức quán nước giải khát. 4
1.1 Bộ phận quản lý 4
1.2 Bộ phận nghiệp vụ: 4
1.3 Bộ phận khách hàng. 4
1.4 Thành phần tham gia vào phần mềm quản lý quán nước giải khát. 4
2. Phân tích quy trình và chức năng của hệ thống quản lý quán nước giải khát. 4

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share source code kèm báo cáo hệ thống quản lý quán nước asp.net – mvc”