Share code phần mềm quản lý bán hàng điện tử c# kết nối sql

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đây là code đồ án hay cho các bạn sinh viên tham khảo làm đồ án trên lớp hoặc làm đồ án tốt nghiệp. Trong đồ án có đầy đủ code.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý bán hàng điện tử có những chức năng chính như sau: Thông tin hóa đơn nhập hàng, thông tin hóa đơn xuất hàng, thống kê nhập hàng, thông tin hàng hóa, loại hàng hóa, quản lý phiếu chi, quản lý kho hàng, quản lý khách hàng, quản lý nhân viên chức vụ, báo cáo thống kê …

Một số hình ảnh phần mềm quản lý bán hàng:

Share code phần mềm quản lý bán hàng điện tử c# kết nối sql 1

Share code phần mềm quản lý bán hàng điện tử c# kết nối sql 1

Share code phần mềm quản lý bán hàng điện tử c# kết nối sql

Share code phần mềm quản lý bán hàng điện tử c# kết nối sql

Share code phần mềm quản lý bán hàng điện tử c# kết nối sql

Share code phần mềm quản lý bán hàng điện tử c# kết nối sql

Share code phần mềm quản lý bán hàng điện tử c# kết nối sql

Share code phần mềm quản lý bán hàng điện tử c# kết nối sql

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Đề tài môn công nghệ phần mềm quản lý bán hàng c# sql có báo cáo

Share code đề tài xây dựng phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

1 review for Share code phần mềm quản lý bán hàng điện tử c# kết nối sql

  1. 5 trên 5

    :

    code phần mềm quản lý bán hàng điện tử c#

Thêm đánh giá