Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo

Đây là luận văn tốt nghiệp siêu hay cho các bạn tham khảo. Trong luận văn có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý học sinh THPT có nhưng chức năng chính như sau:

– Tìm kiếm học sinh

– Lập danh sách lớp

– Báo cáo tổng kết môn học

– Báo cáo tổng kết học kỳ

– Phân lớp học sinh

– Quản lý năm học

– Bảng điểm môn học

– Báo cáo bảng điểm học kỳ

– Đổi mật khẩu

– Tiếp nhận học sinh

– Quy định đầu năm

….

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm:

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo 1

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo 1

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo 1

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo 1

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo 1

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo 1

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo 1

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo 1

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo 1

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo 1

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo 1

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo 1

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo 1

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo 1

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Chia sẻ luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý học sinh code c# có báo cáo

Share code phần mềm quản lý sinh viên c# sql có báo cáo ( Đồ án môn CSDL )

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code luận văn tốt nghiệp quản lý học sinh THPT c# kèm báo cáo”