Share code đề tài quản lý ký túc xá vb.net kết nối sql có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số chức năng chính của phần mềm quản lý kỹ túc xá:

 1. Nhập thông tin sinh viên:

Thông tin sinh viên được lưu trữ trong table Sinh Viên bao gồm các thuộc tính: mã sinh viên, họ và tên, mã khoa, ngày sinh, giới tính,  địa chỉ, ngày đăng ký và niên khoá.

Khi nhập vào sinh viên mới thì số lượng sinh viên trong bảng Phòng phải tăng lên 1 người.

Một số thông tin sau là bắt buộc người dùng nhập vào: mã sinh viên, họ và tên, mã phòng,  mã khoa và ngày đăng ký. Các thông tin còn lại thì có thể để trống để nhập vào sau.

 1. Sửa thông tin:

Sửa các thông tin về họ và tên,mã khoa, ngày sinh, giới tính,  địa chỉ, ngày đăng ký và niên khoá.

 1. Xóa thông tin:

Xoá tất cả thông tin của sinh viên ra khỏi cơ sở dữ liệu bao gồm các bản sau: Sinh Viên, Tiền Phòng,

Khi xoá thì số lượng sinh viên trong bảng Phòng phải giảm đi 1 người.

 1. Tìm kiếm và lọc thông tin:

Tìm kiếm sinh viên dựa trên họ và tên, mã sinh viên, mã phòng, lớp.

Tìm phòng còn trống cho sinh viên nam hoặc sinh viên nữ và trống bao nhiêu người.

Tìm kiếm sinh viên nào chưa đóng tiền phòng hoặc gần đến thời hạn nộp để nhắc nhở.

 1. Thống kê và báo cáo:

Thống kê tất cả sinh viên chưa trả tiền phòng.

Thống kê tất cả số lượng sinh viên trong ký túc xá: bao gồm bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, theo niên khoá, theo lớp.

Đưa ra bản báo cáo về các số liệu được thống kê được.

 1. Thay đổi mật khẩu tài khoản:

Khi đăng nhập bằng quyền quản trị, người quản trị có thể sửa mật mã tài khoản quản trị. Nhằm làm tăng tính bảo mật.

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm:

Share code đề tài quản lý ký túc xá vb.net kết nối sql có báo cáo

Share code đề tài quản lý ký túc xá vb.net kết nối sql có báo cáo

Share code đề tài quản lý ký túc xá vb.net kết nối sql có báo cáo

Share code đề tài quản lý ký túc xá vb.net kết nối sql có báo cáo

Share code đề tài quản lý ký túc xá vb.net kết nối sql có báo cáo

Share code đề tài quản lý ký túc xá vb.net kết nối sql có báo cáo

Share code đề tài quản lý ký túc xá vb.net kết nối sql có báo cáo

Share code đề tài quản lý ký túc xá vb.net kết nối sql có báo cáo

Một số source code vb.net khác bạn có thể tham khảo thêm:

Source code phần mềm quản lý ký túc xá c# kết nối sql full chưc năng

1 review for Share code đề tài quản lý ký túc xá vb.net kết nối sql có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Share code đề tài quản lý ký túc xá vb.net

Thêm đánh giá