Share code đề tài phần mềm quản lý thi trắc nghiệm c# có báo cáo

Đây là đồ án môn lập trình windows được viết bằng ngôn ngữ lập trình c# với nhiều chức năng hay và có báo cáo cho các bạn tham khảo

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Code đề tại phần mềm quản lý thi trắc nghiệm viết bằng c# với nhiều chức năng hay như:

-Quyền quản trị:  bao gồm các quyền thêm, xóa, sửa, các câu hỏi của bộ đề thi, cập nhật các thông tin về bộ đề thi, và tạo thành file đề thi và có thể ứng dụng cho các môn thi khác ! Ngoài ra quyền quản trị cũng có tất cả các quyền như một người dùng thông thường !

-Quyền thí sinh: muốn sử dụng các chức năng của chương trình thì phải đăng ký để được dự thi, hoặc đã có tên trong danh sách dự thi trong cở sở dự liệu.

– Chức chính là bao gồm thi trắc nghiệm, ngoài ra còn có chức năng tạo đề thi ! bằng cách thêm câu hỏi và đáp án được thiết lập cho đúng hoặc có thể lấy từ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, có trong cơ sở dữ liệu, bằng cách thêm ngẩu nhiên hoặc thêm bằng tay, ngoài ra người tạo đề có thể dùng chức năng tìm kiếm để lọc ra các câu hỏi dạng dể hoặc khó và đánh dấu câu hỏi rồi thêm. Chương trình còn có chức năng cho người tạo đề thi kiểm thử nếu có lỗi sai về đáp án ! người tạo đề có thể sử dụng chức năng chỉnh sửa, cho đến khi thấy phù hộp, thì bắt đầu lưu file và cuối cùng là quy định thời gian 1 câu là bao nhiêu giây,

– Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống với quyền thí sinh, hệ thống sẽ yêu cầu cho biết tên đăng nhập. Nếu chưa lần nào đăng nhập thì sẽ cho đăng kí. Khi thí sinh muốn thi thì phải bắt buộc có tên trong cơ sở dữ liệu. Ứng với môn thi thì có mức độ khó dể tùy theo đề thi, thí sinh có thề chọn đề thi tùy ý trong đó 1 đề thi để làm bài. Dựa trên đáp án câu hỏi tương ứng với đề của thí sinh đã làm và câu trả lời của thí sinh để chấm điểm cho bài làm của thí sinh.

Một số hình ảnh phần mềm và file báo cáo:

Share code đề tài phần mềm quản lý thi trắc nghiệm c# kết nối sql có báo cáo

Share code đề tài phần mềm quản lý thi trắc nghiệm c# kết nối sql có báo cáo

Share code đề tài phần mềm quản lý thi trắc nghiệm c# kết nối sql có báo cáo

Share code đề tài phần mềm quản lý thi trắc nghiệm c# kết nối sql có báo cáo

Share code đề tài phần mềm quản lý thi trắc nghiệm c# kết nối sql có báo cáo

Share code đề tài phần mềm quản lý thi trắc nghiệm c# kết nối sql có báo cáo

Share code đề tài phần mềm quản lý thi trắc nghiệm c# kết nối sql có báo cáo

Share code đề tài phần mềm quản lý thi trắc nghiệm c# kết nối sql có báo cáo

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Đề tài phần mềm luyện thi trắc nghiệm code c# full chức năng có báo cáo

Tải source code phần mềm thi trắc nghiệm c# console

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code đề tài phần mềm quản lý thi trắc nghiệm c# có báo cáo”