Đồ án quản lý kinh doanh quán cafe với java Spring Framework có báo cáo ĐATN

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đồ án quản lý kinh doanh quán cafe với java Spring Framework ĐATN. Đây là đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án trên lớp. Có đầy đủ code và báo cáo kèm theo. Các bạn tải về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Đồ án quản lý kinh doanh quán cafe với java Spring Framework ĐATN

Đồ án quản lý kinh doanh quán cafe với java Spring Framework ĐATN

Đồ án quản lý kinh doanh quán cafe với java Spring Framework ĐATN

Đồ án quản lý kinh doanh quán cafe với java Spring Framework ĐATN

Đồ án quản lý kinh doanh quán cafe với java Spring Framework ĐATN

Đồ án quản lý kinh doanh quán cafe với java Spring Framework ĐATN

Đồ án quản lý kinh doanh quán cafe với java Spring Framework ĐATN

Đồ án quản lý kinh doanh quán cafe với java Spring Framework ĐATN

Đồ án quản lý kinh doanh quán cafe với java Spring Framework ĐATN có nội dung báo cáo như sau:

DANH MỤC

LỜI CẢM ƠN.. 4

DANH MỤC HÌNH.. 6

DANH MỤC BẢNG.. 10

TÓM TẮT.. 11

ABSTRACTION.. 12

CHƯƠNG 1.         TỔNG QUAN.. 13

1.1.     ĐẶT VẤN ĐỀ.. 13

1.2.     LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.. 13

1.3.     PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI 14

1.4.     HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.. 14

1.5.     PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT.. 14

1.6.     MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC.. 15

CHƯƠNG 2.         CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 16

1.1.     SPRING FRAMEWORK.. 16

2.1.1.          Giới thiệu Spring Framework. 16

2.1.2.          Lịch sử phát triển của Spring Framework. 16

2.1.3.          Ưu điểm của Spring Framework. 17

2.1.4.          Spring boot 19

2.1.5.          Những tính năng nổi bật của Spring Framework. 20

1.2.     Mô hình MVC.. 21

2.2.1.          Giới thiệu mô hình MVC.. 21

2.2.2.          Xuất xứ mô hình MVC.. 21

2.2.3.          Kiến trúc mô hình MVC.. 22

2.2.4.          Đặc điểm mô hình MVC.. 24

2.2.5.          Ưu Khuyết điểm của mô hình MVC.. 25

1.3.     JAVA FRAMEWORK.. 25

1.3.1.          Giới thiệu JAVA Framework. 25

1.3.2.          Tính linh hoạt cơ bản của Java Framework. 26

1.3.3.          Các thành phần cơ bản của một Java Framework. 26

1.4.     jQuery LIBRARY.. 30

1.4.1.          Giới thiệu về jQuery. 30

1.4.2.          jQuery làm được những gì?. 30

1.4.3.          Tại sao jQuery làm việc tốt?. 32

1.5.     Bộ thư viện Gradle. 33

1.5.1.          Giới thiệu về Gradle. 33

1.5.2.          Sự khác nhau giữa Gradle và Maven. 34

1.6.     Bootstrap Framework. 34

1.6.1.          Giới thiệu về Bootstrap Framework. 34

1.6.2.          Vì sao nên sử dụng Bootstrap?. 34

1.7.     HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ.. 35

1.7.1.          Giới thiệu MySQL.. 35

1.7.2.          Một số đặc điểm của MySQL.. 35

1.7.3.          Mô hình hoạt động của một ứng dụng Web động. 36

1.8.     Mô tả WEBSITE.. 37

1.8.1.          Mô tả trang người sử dụng (Users). 37

1.8.2.          Mô tả trang người quản trị (Administrators). 38

CHƯƠNG 3.         NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.. 39

3.1.     PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÁC SƠ ĐỒ.. 39

3.1.1.          Sơ đồ phân rã chức năng (Bussiness Function Diagram – BFD). 39

3.1.2      Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram – DFD). 40

3.1.3.          Sơ đồ trường hợp sử dụng (Use case Diagram). 42

3.1.4.          Bảng mô tả từng trường hợp sử dụng (Use Case). 46

3.1.5.          Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram). 49

3.2.     CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 51

3.2.1.          Mô hình thực thể mối quan hệ (Entity Relationship). 51

3.2.2.          Mô hình vật lý (Physical Diagram). 52

3.2.3.          Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu. 52

3.3.     KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.. 70

3.3.1.          Cấu trúc của hệ thống Website. 70

3.3.2.          Giao diện của hệ thống Website. 71

4.1.     KẾT LUẬN.. 76

4.2.     CÁC CHỨC NĂNG ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC.. 76

4.3.     HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 77

 

1 review for Đồ án quản lý kinh doanh quán cafe với java Spring Framework có báo cáo ĐATN

  1. 5 trên 5

    :

    hay quá bạn ơi. Mình đã tải về cám ơn bạn nhiều nhé

Thêm đánh giá