Phần mềm quản lý thư viện c++ giao diện cực đẹp

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Phần mềm quản lý thư viện c++ giao diện cực đẹp . Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án trên lớp sử dụng ngôn ngữ lập trình c++.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Phần mềm quản lý thư viện c++ giao diện cực đẹp

Phần mềm quản lý thư viện c++ giao diện cực đẹp

Phần mềm quản lý thư viện c++ giao diện cực đẹp

Phần mềm quản lý thư viện c++ giao diện cực đẹp

Phần mềm quản lý thư viện c++ có nhưng tính năng sau:

Chương trình sử dụng mảng (struct sach) để lưu trữ các phần tử nhập vào. Sau khi nhập vào danh sách sinh viên, chương trình sẽ cho phép xử lý các chức năng sau:
Nhập danh sách.
Cho phép người sử dụng nhập vào thông tin sách gồm: Mã sách (8 số); Tên sách; lĩnh vực (50 kí tự); ngày xuất bản (có kiểm tra đúng sai, năm nhuận); đánh giá xếp hạng sách (điểm xếp hạng từ 0 đến 10).
In ra danh sách.
In ra danh sách bao gồm tất cả các quyển sách đã lưu trong mảng, bao gồm cả trường hợp mở file có sẵn.
Sắp xếp theo điểm đánh giá xếp hạng
Sắp xếp lại danh sách được lưu trong bộ nhớ theo thứ tự điểm xếp hạng giảm dần, có thể phục vụ cho việc lựa chọn những quyển sách hay
Tìm kiếm sách.
Chức năng này cho phép tìm kiếm sách theo 3 cách: theo mã sách; theo điểm xếp hạng; theo tên sách.
Tìm thấy sách sẽ hiện ra dưới dạng danh sách, không tìm thấy sẽ thông báo ra màn hình.
Chỉnh sửa danh sách.
Chức năng này cho phép nhập vào mã sách cần sửa thông tin, nếu tìm thấy sẽ cho phép sửa thông tin sách và lưu lại vào danh sách theo đúng thứ tự ban đầu, không tìm thấy sẽ thông báo ra màn hình.

Lưu danh sách ra file.
Lưu danh sách đã nhập từ khi chương trình bắt đầu ra file SAK.bin và thông báo đã lưu ra file.
Mở danh sách từ file.
Mở danh sách từ file SAK.bin và in ra danh sách vừa mở.
Xóa sách.
In ra danh sách hiện tại và cho phép xóa sách theo mã sách cần xóa.
Thoát chương trình
Thoát khỏi chương trình.
Có chức năng lựa chọn hoặc quay lại menu chính hoặc thoát chương trình.
Các thao tác sử dụng phím mũi tên và phím enter
Chương trình cần dùng giải thuật sắp xếp nổi bọt để thực hiện phần sắp xếp, một số giải thuật khác để kiểm tra thông tin về sinh viên mà người dùng nhập vào, giải thuật tìm kiếm, …

1 review for Phần mềm quản lý thư viện c++ giao diện cực đẹp

  1. 5 trên 5

    :

    Phần mềm quản lý thư viện c++

Thêm đánh giá